TFSF Onaylı Ulusal Yarışmalara Kimler Katılabilir ?

Ekleme Tarihi: 17.11.2020 19:17 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 14:31

Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmalar sadece geçerli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan T.C. vatandaşlara açıktır. 

Çalışma izni veya aynı zamanda ikamet izni yerine geçen “Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi” düzenlemeye yetkili kurumlardan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığına, YÖK Başkanlığına, müracaat eden yabancıların kayıtlarının bu kurumlar tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi halinde yabancılara mahsus kimlik numarası almaları mümkündür. Ayrıca Türkiye’de “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” alanlar ve herhangi bir amaçla “en az doksan gün süreli ikamet izni” verilenler, “tutuklu veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya da idari gözetim altında geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancılar”, “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” düzenlenen yabancılar, “geçici koruma” statüsünde bulunan yabancılar ve “Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılar” ın da Göç İdaresi İl Müdürlüklerine müracaatları halinde yabancılara mahsus kimlik numarası almaları mümkündür.

Bu tip kimlik numarası taşıyan kişiler bu ulusal yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler dilerlerse TFSF onaylı uluslararası yarışmalara katılabilirler.