Üyelik Sözleşmesi

TFSF ONAYLI YARIŞMALAR WEB SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu web sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. TFSF Onaylı Yarışmalar sitesini kullanan, fotoğraf yarışmalarına katılım yapacak, fotoğraf yarışmalarının istatistiklerini takip edecek ve fotoğraf yarışmalarında temsilcilik yapacak kişilerin aşağıdaki şartları kabul etmiş olduğu varsayılmaktadır. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Madde 1 - TARAFLAR

İşbu sözleşmenin bir tarafında, İzmir Caddesi, Sümer 1 Sokak, No:14/1-2, Kızılay, Ankara adresinde mukim Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (bundan böyle kısaca “TFSF” olarak anılacaktır) diğer tarafında; TFSF’nin sahibi olduğu https://www.tfsfonayliyarismalar.org (bundan sonra kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) internet sitesine üye olan/olacak (bundan böyle kısaca “ÜYE” olarak anılacaktır) kişi yer almakta olup işbu sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerinin; site üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

TANIMLAR

SİTE: TFSF tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: TFSF onaylı yarışmalara katılım yapmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, TFSF tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi TFSF Fotoğraf Yarışması Onay ve Hizmet Protokolünü imzalayarak SİTE'ye ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. ÜYE olmak isteyen TFSF Fotoğraf Yarışması Temsilcileri, TFSF tarafından TFSF Yarışma Temsilcisi Yönergesi’nde yer alan şartları sağlaması ve aktif bir fotoğraf yarışmasına temsilci olarak atanması durumda TFSF tarafından SİTE’ye ÜYE olacaklardır. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.

KULLANICI: TFSF web sitesini fotoğraf yarışmasına katılarak ya da katılmaksızın, fotoğraf yarışması düzenleyici kurum yetkilisi olarak istatistikî bilgi alan ve TFSF fotoğraf yarışması Temsilcilik görevlerini yürütmek için ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle TFSF arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

TFSF TARAFINDAN SUNULACAK HİZMETLER

TFSF; işbu sözleşmeyi onaylayan ÜYE’ye SİTE üzerinden aşağıdaki hizmetleri sunacaktır:

- TFSF’nin fotoğraf yarışma faaliyetleri ile ilgili bilgi ve içerik paylaşımı,

- TFSF’nin onay ve hizmet verdiği fotoğraf yarışmaları hakkında güncel bilgiler, TFSF ve TFSF onaylı fotoğraf yarışmaları ile ilgili haberler, duyurular, şartnameler, iştigal konusu ile ilgili yayınlar ve benzer içeriklerin paylaşımı,

- TFSF’nin onay ve hizmet verdiği fotoğraf yarışmalarına ÜYE’nin yarışmaya ait şartnameyi kabul ettiği varsayılarak, katılımı için SİTE’ye fotoğraf ve şartnamede belirtilen dosyaların yüklemesinin sağlanması,

- ÜYE’nin bildirilmiş olduğu e-posta adresine e-bülten yollama,

- TFSF’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ÜYE tarafından memnuniyet derecesini ölçümlemek, yeni hizmetler hakkında uygunluk/fikir paylaşımı yapmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılacak anket uygulamaları,

- ÜYE’nin SİTE’ye üyelik işlemlerinin yapılması; ÜYE’nin kişisel bilgilerinin (isim, soyad, TC No, e-posta, doğum tarihi, adres ve cep telefonu) alınması, güvenli bir şekilde tutulması, ÜYE istediğinde veya güvenlik uygulamaları sebebiyle SİTE gerekli gördüğünde bu bilgilerin ÜYE tarafından SİTE üzerinde güncellenmesinin sağlanması.

SİTE ÜYELİK SİSTEMİ

ÜYE, SİTE’ye üye olmak isterse, önce SİTE üzerinde yayınlanan Üyelik Formu'nu doğru bilgiler ile doldurmak ve bu dökümanda belirtilmiş olan Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmelidir. ÜYE, kararı doğrultusunda Üyelik Formu altında bulunan “Üye Kaydını Tamamla” butonunu tıklar. Bu butona tıkladığında işbu Sözleşmedeki şartları kabul etmiş olacaktır.

ÜYE, SİTE üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu, kendisinin belirleyeceği bir "Kullanıcı Adı" ve "Şifre"ye sahip olur.

"Kullanıcı Adı" ÜYE'ye özeldir ve aynı "Kullanıcı Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. TFSF, ÜYE’nin şifre kullanımı ile ilgili kullanıcı hataları sebebiyle doğacak hatalardan/problemlerden sorumlu değildir. Şifresini unutan ve ya yanlış giren kullanıcı "Şifremi Unuttum" bölümüne yönlendirilir ve yeni şifresini tanımlaması için güvenlik adımlarını tamamlaması istenir. Güvenlik adımlarını başarıyla tamamlayan ÜYE, yeni şifresini tanımlar ve bu adımdan sonra SİTE’ye ÜYE olarak her giriş yaptığında bu yeni şifre geçerli olur.

ÜYE SORUMLULUKLARI

ÜYE, SİTE’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

ÜYE, TFSF’nin SİTE’sinde Üyelik Formu'nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder.

ÜYE, SİTE içindeki faaliyetlerinde, SİTE’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda SİTE yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

SİTE’nin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

TFSF’nin SİTE’si tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının TFSF’ye ve/veya ÜYE, TFSF’ye lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu, ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul eder.

ÜYE, TFSF’nin SİTE’sindeki hizmetleri kullanırken ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, SİTE’ye eklediği dosyaların ve içeriklerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve TFSF’nin bu içeriklerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağı kabul eder.

ÜYE, SİTE’ye zarar verecek veya TFSF’yi başka internet siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuka ve cezai sorumlulukları üstüne aldığını kabul eder.

ÜYE’lerin hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış bir adresin verilmiş olmasından dolayı yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan TFSF sorumlu değildir.

ÜYE verilerinin TFSF’nin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü TFSF’e sorumlu olmayacaktır.

TFSF hizmetlerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş bilgilerin tamamıyla ÜYE’nin rızası dahilinde olduğunu, ÜYE’nin bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı TFSF’nin tazminat talep etmemeyi, TFSF’den izin almadan TFSF servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, TFSF dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde TFSF’nin gerekli müdahalelerde bulunma, ÜYE’yi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, TFSF’nin kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini kabul eder.

ÜYE, "Kullanıcı Adı"yla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm icraatlardan birebir sorumlu olacağını kabul eder.

ÜYE, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.

 TFSF’YE VERİLEN HAK VE YETKİLER

TFSF, onay verdiği fotoğraf yarışmaları üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

TFSF, ÜYE’nin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

TFSF, SİTE’nin herhangi bir zamanda, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı TFSF’nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

TFSF, İnternet Sitesi hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle ÜYE’nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. TFSF, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. TFSF, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu SİTE’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları SİTE işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu SİTE’nin ziyaret edilmesi veya bu SİTE’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

SİTE’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. SİTE’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

Gizli Bilgi

TFSF, SİTE üzerinden ÜYElerin ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, TC Nosu veya Pasaport Nosu, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi ÜYE’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

ÜYE, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, SİTE’nin sahibi olan TFSF kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler TFSF bünyesinde yarışma katılımcılarının profili belirlemek, yarışma katılımcı profiline uygun işlemler sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

TFSF, ÜYE’lerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. TFSF ÜYE’lerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı TFSF sorumlu tutulmayacaktır. TFSF kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. TFSF, ÜYE’lerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin yarışma için eklediği fotoğraf, doküman, dosya, video, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, fotoğraf vb. tüm eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde TFSF tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. ÜYE’ler başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. ÜYE’ler sadece telif hakları kendisine ait olan içeriği sisteme yükleyebilir. Eğer ÜYE, fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, TFSF ihlale konu olan içeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren ÜYE’lerin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ÜYE’ler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludurlar. TFSF, ÜYE’nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına ÜYE’nin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

TFSF, başka internet sitelerine LİNK verebilir. LİNK verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerin doğruluğu TFSF tarafından garanti edilmemekte ve LİNK verilmesi, LİNK verilen web sitelerinin içeriğinin TFSF tarafından onaylandığı anlamına gelmez. ÜYE, LİNK verilen internet sitelerinin içeriklerinden TFSF’nin sorumlu olmadığını kabul eder. Bu sitelerin kullanımı veya içerikleri nedeniyle ya da sağlanan hizmetler nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan ÜYE'nin kendisi sorumludur. TFSF, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. ÜYE’ler sözleşmeyi her zaman yardım bölümünde veya alt bilgi bölümünde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler SİTE içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde ÜYE’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. Bu sebeple, kullanıcılara, üyelere siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir. TFSF üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. TFSF ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

ÜYE’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı TFSF’ye aittir. ÜYE, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek TFSF’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, TFSF’ye bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. TFSF TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE D HİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER D HİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.  

Mücbir Sebep 

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TBK, TTK, HMK, TMK ve 5651 Sayılı Yasa vesair) uygulanacaktır.

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Bu sitede sunulan hizmetler TFSF tarafından sağlanmaktadır ve sitenin yasal sahibi TFSF olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TFSF’ye aittir.

TFSF, dilediği zaman SİTEde sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

Site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, TFSF tarafından işbu üyelik koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Değişiklikleri takip etmek ÜYE’nin sorumluluğundadır. ÜYE, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

TFSF, bu sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, TFSF’nin bilinen e-posta adresi ve ÜYE’nin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. ÜYE, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük

ÜYE, Üyelik Formu’nu doldurup formun altında bulunan "Üye Kaydını Tamamla" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. ÜYE, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hesabın Askıya Alınması/Silinmesi

İstediğiniz zaman üyeliğinizi askıya alabilirsiniz. Askıya alınan hesaplar 1 (bir) yıl boyunca geriye alınabilir. 1 (bir) yılın sonunda hesabınız sistem tarafından kalıcı olarak silinecektir.

Hesabınızı askıya almak için;

Kullanıcı bilgileriniz ile hesabınızı açınız. Hesabım menüsü altından "Hesabı Askıya Al" butonuna tıklayın, açılan pencereden sebebinizi seçerek  "Hesabımı Askıya Al" butonuna tıklayın.