Sivas Valiliği 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Sivas Valiliği
Sivas Valiliği 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması
TFSF Onay No 2020-013
Yarışma Adı Sivas Valiliği 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Yarışmayı Düzenleyen Kurum Sivas Valiliği
Yarışma Açıklama Fotoğraf sanatı aracılığı ile Sivas ili sınırları içerisinde sosyal, kültürel ve turizm zenginliğimizi belgeleyerek ilimizin tanınabilirliğini arttırmak, Ģehrimize ait bir görsel bellek oluĢturmak ve Sivas Valiliği’nin geleceğe dönük çalıĢmalarında fotoğr
Yarışma Sekreterya Görevlisi Ahper Nuri DELİCAN
Yarışma Sekreterya Eposta ahperdelican58@gmail.com
Yarışma Sekreterya Telefon 0 532 1395631
Yarışma Başlama Tarihi 01 Ocak 2020 00:00
Son Katılım Tarihi 25 Ağustos 2020 23:00
Kurul Toplanma Tarihi 28 Ağustos 2020 00:00
Sonuçların İlanı 30 Ağustos 2020 00:00
TFSF Temsilcisi Ferhat Can SARIKOÇ
Yarışma Şartnamesi Şartname İndir
Yarışmaya Katıl