Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-067 TCDD Taşımacılık A.Ş. Tam O 'An' Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması - SKT: 31.05.2018  

Düzenleyen Kurum
TCDD Taşımacılık A.Ş.
TFSF Onay No
2018-067
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
18.04.2018
Son Katılım Tarihi
31.05.2018
Seçici Kurul Toplanması
04.06.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
08.06.2018
İlgili Kişi
Hoss Ajans ile TCDD Taşımacılık A.Ş Basın Yayın
Tfsf Temsilcisi
Hüseyin SARI
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

TCDD Taşımacılık A.Ş.
Tam O ‘An’ Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartname

 

 1. Yarışmanın Adı: Tam O ‘An’”

 

 1. Yarışmanın Organizasyonu:

TCDD Taşımacılık A.Ş. TAM O ‘AN’ Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayesinde ve TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından düzenlenmektedir ve yarışmanın yürütücülüğü de TCDD Taşımacılık A.Ş., Amatör Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) ve HOSS AJANS tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 1. Konu ve Amaç:

Yarışma; Doğu Ekspresi güzergâhı (Ankara-Kars) üzerinde, Doğu Ekspresi’nin bireysel ve toplumsal önemini fotoğraf sanatının etkileyici dilinden faydalanarak, bu konudaki toplumsal bakışı sanatla buluşturarak anlatmayı hedeflemektedir.

 

 1. Kategori ve Bölümler:

“TCDD Taşımacılık A.Ş. Tam O ‘An’ Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması”; Dijital (Sayısal) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

 1. Genel Katılım Koşulları:
  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  2. Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır. TFSF temsilcileri, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) ve haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar yarışmaya katılamazlar.
  3. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
  4. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  5. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
  6. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
  7. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
  8. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
  9. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, tüm izinlerinin alındığını ve Doğu Ekspresi güzergâhı (Ankara-Kars) üzerinde çekildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  10. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  11. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002- 10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.
  12. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  13. Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
  14. Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. Bu albümden tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD Taşımacılık A.Ş, TFSF ve üye dernekler, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı, fotoğraf müzeleri ve TCDD’ye birer adet gönderilecektir.
  15. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla yetkilidir.
  16. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.
  17. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
  18. Yarışma sonuçları TCDD Taşımacılık’ın www.tcddtasimacilik.gov.tr web sitesi ile AFSAD’ın www.afsad.org.tr  web adresinden, Hossajans’ın www.hossajans.com.trweb adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ve www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

 1. Telif (Kullanım) Hakları:
 1. Dereceye girerek ödül alan ve elli (50) adedi geçmemek üzere sergilenmeye değer görülen fotoğraflar TCDD Taşımacılık A.Ş’nin arşivlerinde kalacaktır. Yarışmacılar, söz konusu fotoğraflar için bu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedeli mukabili bahse konu fotoğraflarından doğan telif haklarını TCDD Taşımacılık A.Ş’ye devretmeyi kabul ve taahhüt ederler. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan TCDD Taşımacılık A.Ş.nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak eser sahibinin adı yazılarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir, kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 2. TCDD Taşımacılık; fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 3. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Doğu Ekspresi güzergâhı üzerinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 5. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 6. Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda TCDD Taşımacılık A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 7. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 8. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar TCDD Taşımacılık’ın www.tcddtasimacilik.gov.tr , Hossajans’ın www.hossajans.com.tr  web adresi ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr  ve www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.  
 9. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
 10. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 11. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan şahsen sorumlu olduklarını onaylamış, yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Yine bu kapsamda herhangi bir bedel talep etmeksizin fotoğraflarının TCDD Taşımacılık A.Ş’nin tüm çalışmalarında ve ticari kazanç sağlanmayan ortamlarda gösterilmesine izin verdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 1. Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

7.1-   Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

7.2-   Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,

                                      www.ebsyarisma.org  

          adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan

                                      http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

          adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

7.3-   TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

7.4-   Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

7.5-   Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.

7.6-   Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

7.7-   İsimlendirme:

 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “rayların kenarında” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_raylarin_kenarinda” gibi olur.

 1. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 2. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TCDD Taşımacılık A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi     : 31.05.2018 saat 23.00 (TSİ)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi     : 04.06.2018

Sonuç Bildirim Tarihi                   : 08.06.2018

Ödül Töreni                                 : 11.06.2018

 

 1. Seçici Kurul:

Baykal TUL                   TCDD Taşımacılık A.Ş Ticari İlişkiler Dairesi Başkanı

Koray OLŞEN               Fotoğraf Sanatçısı, AFSAD YK Başkanı

Tarık ER                       Fotoğraf Sanatçısı

Turan ÖZYANIK           UHD Bakanlığı Basın Müşaviri

Yavuz ILDIZ                  Fotoğraf Sanatçısı, AFSAD

          (Jüri en az 3 üyenin katılımı ile toplanacaktır.)

 

TFSF Temsilcisi: Hüseyin SARI

 

 1. Ödül-Sergilemeler:

Birincilik                                            10.000.- TL + Başarı Belgesi

İkincilik                                                7.000.- TL + Başarı Belgesi

Üçüncülük                                           5.000.- TL + Başarı Belgesi

Mansiyon (3 eser)                               3.000.- TL + Başarı Belgesi

Sergileme (En fazla 50 adet)              300.- TL + Başarı Belgesi

 

 1. Yarışma İletişim-Sekreterya:

Tam O ‘An’ Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışmasını Hoss Ajans ile TCDD Taşımacılık A.Ş Basın Yayın Birimi gerçekleştirecektir. Bilgi edinmek isteyenlerin öncelikli olarak mail yoluyla bize ulaşmasını rica ediyoruz.

E-posta : reklam@tcddtasimacilik.gov.tr

Telefon: 0312 309 12 93

E-posta : info@hossajans.com.tr

Telefon: 0312 417 14 15-20

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-067” numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

(TFSF 2018-067)