Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-041 KADIKÖY BELEDİYESİ ''Fotoğrafın 'DE' Hali'' Çevre Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması  - SKT: 18.05.2018  

Düzenleyen Kurum
Kadıköy Belediyesi
TFSF Onay No
2018-041
Kategoriler
DC  -  DM  -    -  
Başlama Tarihi
21.03.2018
Son Katılım Tarihi
18.05.2018
Seçici Kurul Toplanması
23.05.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
28.05.2018
İlgili Kişi
Meyse YILMAZ BUDAKLI - Esra NEHİR - Serra ÖZDİKMEN
Tfsf Temsilcisi
Hasan ÖZDEMİR
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

KADIKÖY BELEDİYESİ
“Fotoğrafın 'DE' Hali” Çevre Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartname

 

Yarışmanın Adı: “Fotoğrafın 'DE' Hali”.

 

Yarışmanın Organizasyonu:

Fotoğrafın 'DE' Hali Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Konu ve Amaç:

Yarışmanın konusu, zihinsel yetersizliği olan bireylerin çevre algısı ve çevre duyarlılığının fotoğraflara yansıması ve fotoğraf sanatının sevdirilmesidir. Su başta olmak üzere hızla tükenmekte olan doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre anlayışının içselleştirilmesi ve paralelinde gelişecek politikaların uygulanabilirliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, doğal kaynakların kullanıcısı aynı zamanda tüketicisi olan bireylerin çevre bilinci düzeyini arttırıcı çalışmalar anlam kazanmaktadır. Yarışma ile çok boyutlu bir farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır. Öncelikle zihinsel yetersizliği olan bireylerin çevre algısını çekecekleri fotoğraflar üzerinden görebilmek ve aynı zamanda konu özelinde onlara bir bakış açısı kazandırabilmek amaçlanmıştır. Bir diğer temel amaç ise toplumda tüm bireyler üzerinde hem engellik alanında farkındalık yaratmak hem de sürdürülebilir çevre anlayışı üzerine düşünmeyi teşvik etmektir. Bu amaçlar doğrultusunda fotoğraf sanatını kendini ifade biçimi olarak sevdirmek ve yaygınlaştırmak da hedeflenmektedir.

 

Kategori ve Bölümler:

“Fotoğrafın 'DE' Hali, Çevre Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve iki bölümlüdür.

 • Sayısal: Renkli fotoğraf > DC;
 • Sayısal: Siyah-Beyaz Fotoğraf > DM.

Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraflar ayrı ayrı değerlendirilecektir.

 

Genel Katılım Koşulları:

 

Telif (Kullanım) Hakları:

 

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

                                        www.kadikoy.bel.tr ve

                                        www.engelsizsosyalhizmetmerkezi.kadikoy.bel.tr adreslerinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan

                                                    http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

İsimlendirme:

 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal: Renkli fotoğraf > DC; Sayısal: Siyah-Beyaz Fotoğraf > DM).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının Sayısal Renkli bölümü için çektiği 1 no’lu “İyiliğin yansıması” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_iyiligin_yansimasi”, Sayısal Siyah-Beyaz bölümü için çektiği 1 no’lu “suyun tükenişi” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDM1_suyun_tukenisi” gibi olur…

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Kadıköy Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi     : 18.05.2018, saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi      : 23.05.2018

Sonuç Bildirim Tarihi                   : 28.05.2018

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi         : 09.06.2018

 

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Bahar YALÇIN              Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı

Ergün TURAN              Prof. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü

Hülya NARSAP            Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü

Kamil FIRAT                 Öğt.Gör. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü

Firdevs SAYILAN         (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

 

Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır. Toplantı günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta içinde yinelenir.

 

TFSF Temsilcisi: Hasan ÖZDEMİR

 

Ödül-Sergilemeler (Her bölüm için):

     Birincilik                                         3.000.- TL

     İkincilik                                          2.000.- TL

     Üçüncülük                                     1.000.- TL

     Mansiyon (4 eser)                            350.- TL

     Sergileme (En fazla 5 eser)            250.- TL

     Satın Alma (En fazla 5 eser)           250.- TL

Toplamda en fazla 34 (otuzdört) eser ödül ve sergileme alacaktır.

 

Yarışma Sekreteryası-İletişim:

Meyse YILMAZ BUDAKLI - Esra NEHİR - Serra ÖZDİKMEN

Adres: Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi / Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Cad. No:84 Koşuyolu - Kadıköy /İSTANBUL

Kurumsal Telefon: 0216 337 21 21 (Dahili: 115 - 117 - 107)

E-posta: meyse.budakli@kadikoy.bel.tr,esra.nehir@kadikoy.bel.tr,serra.ozdikmen@kadikoy.bel.tr

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-041” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.