Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-088 Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ''Marmara Denizi'' Fotoğraf Yarışması - SKT: 08.11.2017  

Düzenleyen Kurum
Marmara Belediyeler Birliği (MBB)
TFSF Onay No
2017-088
Kategoriler
Dijital-Renkli  -    -    -  
Başlama Tarihi
06.10.2017
Son Katılım Tarihi
08.11.2017
Seçici Kurul Toplanması
14.11.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
17.11.2017
İlgili Kişi
Emrehan Furkan DÜZGİDEN
Tfsf Temsilcisi
Hasan ÖZDEMİR
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Marmara Belediyeler Birliği (MBB)
“Marmara Denizi” Fotoğraf Yarışması
Şartname

 

Yarışmanın Adı: “Marmara Denizi”.

 

Yarışmanın Organizasyonu:

“Marmara Denizi Fotoğraf Yarışması”, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Konu ve Amaç:

Marmara Denizi, doğal ve tarihi zenginlikleri, kıyıları, turizm potansiyeli ve deniz ürünleri açısından dünyanın eşsiz iç denizlerinden biridir.

Marmara Denizi’nin su ve yaşam, çevre, ekosistem, sürdürülebilirlik, flora ve faunanın korunması vb temalar kapsamında fotoğraflarla belgelenmesi, ülkemiz fotoğraf sanatına katkı sağlanması ve fotoğraf sanatçılarının çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanmaktadır.

 

Kategori ve Bölümler:

“Marmara Denizi Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

 

Genel Katılım Koşulları:

 

Telif (Kullanım) Hakları:

 

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

                 http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

  • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
  • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
  • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  • İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color) > DC).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “çevre duyarlılığı” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_cevre_duyarliligi” gibi olur.

  • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
  • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Marmara Belediyeler Birliği (MBB) sorumlu olmayacaktır.

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi     : 08.11.2017, saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi      : 14.11.2017

Sonuç Bildirim Tarihi                   : 17.11.2017

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi         : 21.11.2017 (Ödül ve sergileme alanları, tarih, yer ve saat ayrıca bildirilecektir.)

 

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Emre İKİZLER                   Fotoğraf Sanatçısı, Prof. Öğretim Üyesi

İlyas GÖÇMEN                 (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

Mustafa KOCAKOÇ          (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı, MBB

Mürsel YAĞCIOĞLU        (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

Nevzat ÇAKIR                   (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı, Yazar

(Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır. Toplantı günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta içinde yinelenir.)

 

TFSF Temsilcisi: Hasan ÖZDEMİR

 

Ödül-Sergilemeler:

Birincilik                                           3.000.- TL 

İkincilik                                              2.000.- TL 

Üçüncülük                                         1.000.- TL 

Mansiyon (3 adet)                                500.- TL 

Sergileme (En fazla 30 adet)            250.- TL 

 

Düzenleme Kurulu:

M. Cemil ARSLAN                      MBB Genel Sekreteri

Ahmet Cihat KAHRAMAN          MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü

Hatice ERKAN                            MBB Kurumsal İletişim Koordinatörü

Emrehan Furkan DÜZGİDEN    MBB Kurumsal İletişim Uzmanı

 

Yarışma İletişim/Sekreterya:

Emrehan Furkan DÜZGİDEN (Marmara Belediyeler Birliği)

Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü 34134

Fatih - İstanbul/Türkiye

Telefon: 0212 402 19 00

e-posta: fotograf@marmara.gov.tr

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2017-088” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

(TFSF 2017-088)