Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-084 İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Ulusal Fotoğraf Yarışması  - SKT: 24.11.2017  

Düzenleyen Kurum
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
TFSF Onay No
2017-084
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
06.10.2017
Son Katılım Tarihi
24.11.2017
Seçici Kurul Toplanması
28.11.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
08.12.2017
İlgili Kişi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tfsf Temsilcisi
Engin ÇALIŞIR
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

İçişleri Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

1. Yarışmanın Adı:

“Göç ve Göçmen”

 

2. Konu:

Ülkemiz dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Ülkemizin bu durumu tarihimizin ve inancımızın bize yüklediği görevlerin, vicdan toplumu olmamızın ve kadim kültürümüzün bize bıraktığı mirasın sonucudur.

Bu minvalde ülkemizde çeşitli konumlarda ve statülerde yaşayan göçmenleri, hayatlarını, hikâyelerini ve göçün çeşitliliğe katkısını yansıtacak “Göç ve Göçmen” temalı fotoğraf yarışması düzenlenmesi.

 

3. Amaç

Hem göç konusuna dikkat çekmek hem de kamuoyunda göçün çeşitliliğe katkısı konusunda farkındalık oluşturmak.

 

4. Katılım Koşulları:

4.1 Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcileri ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu veya Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılardan 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.

4.2 Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4.3 Yarışma tek kategorilidir: Dijital (Sayısal) Renkli.

4.4 Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

4.5 Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) eserle yarışmaya katılabilir.

4.6 Fotoğrafların Türkiye’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

4.7 Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir. Bu konuda Seçici Kurul'un kanaati esastır.

4.8 Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

4.9 Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

4.10 Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

4.11 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

4.12 Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

4.13 Yarışma sonuçları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün www.goc.gov.tr adresinde ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org ve  www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

5. Fotoğrafların işaretlenmesi ve gönderilmesi

5.1 Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.

5.2 Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.

5.3 Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.

5.4 Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.

5.5 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

5.6 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

5.7 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

5.8 Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

5.9 İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir “_”.

5. adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının Antalya’da çektiği “akşamın hüznü” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_aksamin_huznu_ant” gibi olur.

5.10 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

5.11 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

 

6. Telif (Kullanım) Hakları:

6.1 Bakanlığın Hak ve Sorumlulukları:

6.1.1 Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait olacaktır.

6.1.2 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kamusal tanıtım amaçlı olarak diğer kamu kurumlarına kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

6.1.3 Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan en fazla 50 adedini sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

6.2 Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

6.2.1 Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve TFSF’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

6.2.2 Eser Sahibi, eser’in kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.

6.3 Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan ve satın alma uygulanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle, ödül alan ve sergilenecek olan fotoğrafların özgün hali (kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak şekilde, raw ve jpeg formatında) eser sahipleri tarafından sonuçların açıklanmasına müteakip e-posta, WeTransfer veya CD/DVD veya taşınabilir bellek yoluyla, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere TFSF’ye teslim edilecektir. Ayrıca, fotoğraf konusunun adı ve tanımlayıcı kısa bilgileri de bildirilecektir.

6.4 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

6.5 Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün www.goc.gov.tr web adresi ile TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org  ve www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de yer alacaktır.

 

7. Diğer Hususlar:

7.1 Yarışma TFSF tarafından “TFSF 2017-084” numara ile onaylanmıştır.

7.2 Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

7.3 Katılım bilgileri ve şartnameye, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.goc.gov.tr ile www.tfsf.org.tr  ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden ulaşılabilir. TFSF’nin Yarışma Yönergesi de http://www.tfsf.org.tr/ ve http://tfsfonayliyarismalar.org  adreslerinden incelenebilir.

7.4 Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce sergilenebilecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

7.5 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda " Göç İdaresi Genel Müdürlüğü" kararı geçerlidir.

7.6 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi'nde belirtilen düzenlemeler ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yarışma Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.

7.7 Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon ve sergileme dışında kalan eserler Son Katılım Tarihi itibariyle 30 (otuz) gün sonra online başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.

 

8. Ödül-Sergileme-Satın Almalar:

 • Birincilik Ödülü             :  Yaklaşık 6000.- TL karşılığı DSLR fotoğraf makinesi + 18-140 mm VR objektif + Slik 400 tripot + 16 Gb bellek kartı + çanta
 • İkincilik Ödülü               :  Yaklaşık 4000.- TL karşılığı DSLR fotoğraf makinesi + 18-105 mm VR objektif + Slik 400 tripot + 16 Gb bellek kartı + çanta
 • Üçüncülük Ödülü           : Yaklaşık 2000.- TL karşılığı DSLR fotoğraf makinesi + 18-55 mm VR objektif + Kwitos 1764 tripot + 16 Gb bellek kartı + çanta
 • Mansiyon (2 adet)          : Yaklaşık 1000.- TL karşılığı kompakt fotoğraf makinesi (20.2 Mp 25X optik zoom, F3.2-6.6)
 • Sergileme (En fazla 50 adet)                        200.- TL
 • Satın Alma (En fazla50 adet)                      200.,- TL

 

9. Yürütme:

9.1 İşbu Şartname hükümlerini Göç İdaresi Genel Müdürlüğü adına Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) yürütecektir. Şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri adreslerine veya Kişisel banka hesap/IBAN numaralarına TFSF tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin adresini ve banka hesap/IBAN numaralarını bildirmemesi ve Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. Zaman aşımına uğrayan ödüllerin, verilmeyen ve kural ihlali nedeniyle iptal edilen sergileme bedelleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne iade edilecektir.

9.2 Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

9.3 Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

 

10. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

 • Ahmet BOZKURT            Fotoğraf Sanatçısı
 • İbnisina YILDIZ               Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Temsilcisi
 • Ozan SAĞDIÇ                 Devlet Fotoğraf Sanatçısı
 • Ömer GEMİCİ                  Dr. Fotoğraf Sanatçısı
 • Yücel DEMİR                  (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

(Seçici Kurul en az 3 (üç) üye ile toplanacaktır.)

 

TFSF Temsilcisi: Engin ÇALIŞIR

 

11. Yarışma Takvimi:

 • Son Katılım Tarihi                 : 24.11.2017 saat 23.00 (TSI)
 • Seçici Kurul Değerlendirmesi : 28.11.2017
 • Sonuç Bildirimi                     : 08.12.2017
 • Ödül Töreni ve Sergi Tarihi   : 18.12.2017

 

12. Yürürlük

Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

Düzenleyici Kuruluş:

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

E-posta: uyumiletisim@goc.gov.tr

(TFSF 2017-084)