Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-014 / 2018-056 Nevşehir Belediyesi Kapadokya 8.Uluslararası Fotoğraf Yarışması - SKT: 29.12.2017  

Düzenleyen Kurum
Nevşehir Belediyesi
TFSF Onay No
2018-014
Kategoriler
Digital  -    -    -  
Başlama Tarihi
12.09.2017
Son Katılım Tarihi
29.12.2017
Seçici Kurul Toplanması
04.01.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
08.01.2018
İlgili Kişi
Meral İNCE
Tfsf Temsilcisi
Ömer GEMİCİ
Türkçe Şartname
İngilizce Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Nevşehir Belediyesi
Kapadokya 8.Uluslararası Fotoğraf Yarışması

 

Yarışmanın Konusu:

“Manzara”dır.

 

Yarışma Kategorileri:

Yarışma, dijital (sayısal) kategoride Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

 

Yarışma Koşulları:

 1. Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
 2. Katılım ücretsizdir.
 3. Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından fotoğraflarda renk, kontrast, kırpma gibi temel düzenlemeler dışında düzenleme yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Gönderilecek fotoğraflar FIAP’ın Geleneksel Fotoğraf (TRAD) tanımına uymalıdır (*).
 4. Deneysel çalışmalar kabul edilmeyecektir.
 5. Her katılımcı, en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilir.
 6. Daha önce yapılan Nevşehir Belediyesi Kapadokya Fotoğraf Yarışmalarında ödül ve sergileme almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 7. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu beyan ve kabullere aykırı davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır.
 9. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (TR:  http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf  ENGhttp://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar ile FIAP kırmızı listesinde yer ala fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

 1. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 2. FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 3. Fotoğrafın tüm parçaları, sunulan tüm çalışmaların telif hakkını elinde tutan fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmalıdır.
 4. Yarışmanın yararı gözetilerek, eserin sahibi olan fotoğrafçının kendisi tarafından yasaklandığı belirtilmediği sürece, gönderilen çalışmaların röprodüksiyonu basılı veya dijital katalog içinde yer alabilir. Bu durumda telif hakkı ile ilgili kurallara kesin surette uyulmalıdır. Yarışmayı düzenleyen kurum, teslim edilen fotoğrafları hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanamaz.
 5. Nevşehir Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 6. Yarışma sonucu Nevşehir Belediyesi’nin www.nevsehir.bel.tr ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde duyurulacak; ayrıca katılımcıların tümüne e-posta ile bildirilecektir.

 

Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı:

 1. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların birer kopyası, Nevşehir Belediyesi arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin ismi belirtilerek, kendi yayınlarında tanıtım amaçlı (takvim, ajanda, post kart vs) kullanılabilecektir. Ayrıca telif ödenmeyecek, kullanım hakkı eser sahibiyle birlikte Nevşehir Belediyesi’nin olacaktır.
 2. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 3. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 4. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, Nevşehir Belediyesi’nin www.nevsehir.bel.tr ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org sayfasında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2018’de, kurumumuza ait sayfalarda da yer alacaktır.
 5. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir sayısal Katalog hazırlanarak 30 Ocak 2018’den itibaren www.nevsehir.bel.tr sayfasından indirilebilecektir. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir sayısal Katalog hazırlanarak her katılımcıya gönderilecektir.
 6. http://tfsfonayliyarismalar.org web adresine üye olarak bu yarışmaya fotoğraf gönderen katılımcılar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

 

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak doğrudan

Türkçe (Turkish): http://www.tfsfonayliyarismalar.org

İngilizce (English): http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/

adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.

 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel boyutunda kaydedilmeli; fotoğraf dosyasının boyutu 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb'den de büyük olmamalıdır.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

Dosyaların İsimlendirilmesi:

 • Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. İsimlendirmede ı, ö, ü, ç, ğ, ş Türkçe karakterleri kullanılmamalıdır.
 • Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız:
 •  
 • Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya erily gibi).
 • Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
 • Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 • Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam 31 karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz”ın “Peri Bacası” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRomeryD1_peri_bacasi” veya “Şehir Meydanı” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryD2_sehir_meydani” gibi…
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde  onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresine e-posta gönderilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacaktır. Buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Nevşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

Sonuç Bildirimi:

Yarışma sonuçları tüm katılımcılara e-posta ile tek tek bildirilecek, ayrıca 08 Ocak 2018 tarihinde Nevşehir Belediyesi resmi web sitesi olan www.nevsehir.bel.tr ve TFSF’nin www.tfsf.org.tr ile http://www.tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden duyurulacaktır.

 

Ödüller

Birinciye                                           : FIAP altın madalya

İkinciye                                            : FIAP gümüş madalya

Üçüncüye                                        : FIAP bronz madalya

Mansiyon (6 adet)                            : FIAP mansiyon

Kapadokya Özel Ödülü                   : (Kapadokya’da çekilen bir fotoğrafa verilecektir.)

Sergilemeler (En fazla 30 adet)       : 150.- TL

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü          : Toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir.

Kurum, istediği fotoğrafı sergileme ücreti kadar satın alma bedeli ödeyerek satın alabilir.

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmaya son katılım tarihi                        : 29 Aralık 2017 Cuma saat 23.00 (TSI)

Jüri toplantısı                                                : 04 Ocak 2018

Sonuçların açıklanması                               : 08 Ocak 2018

Sergi açılışı ve ödül töreni                           : Mart 2018

Katalog ve ödüllerin gönderileceği tarih      : Nisan 2018

 

Jüri Üyeleri (Ada göre alfabetik sırayla):

Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU    Prof. Dr. Trakya Üni. GSF Öğretim Üyesi - TR

Barış KONOR                                      Gazi Üni. GSF Öğretim Görevlisi - TR

Celal KORKMAZER                            Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü - TR

Erdem ZENGİN                                    AKFOD - TR

Fikret ÖZKAPLAN                               (AFIAP) FSK - TR

Mehmet UÇAR                                     (AFIAP) FSK – TR

Memduh ERDOĞAN                           UFAD - TR

Mustafa Doğan ŞAHİNER                   NİFAD – TR

Sami TÜRKAY                                     KAFSİD - TR

Not: Jüri en az 5 kişi ile toplanacaktır.

 

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

 

Yarışma Sekreteri: Meral İNCE

E-posta       : nevsehirfiapyarisma@gmail.com

Telefon       : +90 384 213 53 03

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF / Photographic Arts Federation of Turkey tarafından “TFSF 2018-014” ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu – FIAP tarafından “FIAP 2018-056” numara ile onaylanmıştır.

Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

(*) FIAP Geleneksel Fotoğraf (TRADitional Photo) Tanımı:

Minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içerik ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz.