Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-029 TİRE BELEDİYESİ ''GİZLİ CENNET TİRE'' ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI  - SKT: 06.12.2017  

Düzenleyen Kurum
TİRE BELEDİYESİ
TFSF Onay No
2017-029
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
15.08.2017
Son Katılım Tarihi
06.12.2017
Seçici Kurul Toplanması
13.12.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
15.12.2017
İlgili Kişi
Nihal SAVRAN
Tfsf Temsilcisi
Zafer Gazi TUNALI
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

TİRE BELEDİYESİ 
“GİZLİ CENNET TİRE”

ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
ŞARTNAME

 

 1. YARIŞMANIN ADI:

Tarihin, yeşilin ve huzurun kucaklaştığı şehir: “Gizli Cennet Tire”

 

 1. KONU ve AMAÇ:

Yarışma; ilçemizin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmak, bölgenin turizm potansiyeli hakkında farkındalık oluşturmak, ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Tire’nin tarihsel ve kültürel zenginlikleri ile birey ve toplum yaşamlarından kesitleri ön plana çıkaracak fotoğrafları konu almaktadır.

Fotoğraf sanatı aracılığı ile Tire Belediyesi sınırları içerisinde tarihi yapılar, doğal güzellikler, bölgeye ait kültürel öğeler, gelenek görenekler, el sanatları, mahallelerdeki sosyal hayat ve Salı günleri kurulan meşhur Tire Pazarı’nı belgeleyerek; kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait görsel bellek ve Tire’nin tanıtılması için arşiv oluşturmak, ayrıca bu etkinlik aracılığıyla Türk Fotoğraf Sanatı ve fotoğraf sanatçılarının gelişimine katkıda bulunmak, amaçlanmaktadır.

 

 1. YARIŞMA ORGANİZASYONU:

“Tire Belediyesi ‘Gizli Cennet Tire’ Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Tire Belediyesi tarafından organize edilmektedir ve yürütücülüğü de Tire Belediyesi’nce gerçekleştirilecektir.

 

 1. KATEGORİ ve BÖLÜMLER:

“Tire Belediyesi ‘Gizli Cennet Tire’ Ulusal Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

 1. KATILIM ŞARTLARI:

 

 1. TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
 • Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının Tire Belediyesi yayınlarında isminin kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
 • Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tire Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu eserlerin kullanım hakkı Tire Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Tire Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
 • Tire Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Tire Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Tire Belediyesi ve TFSF ihtiyaç duyarsa, ödül / sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak şekilde eser sahipleri tarafından Tire Belediyesi veya TFSF’ye gönderilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Tire Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar Tire Belediyesi’nin www.tire.bel.tr ve TFSF’nin www.tfsf.org.tr , www.tfsfonayliyarismalar.org web adreslerinde ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleme Kurulu ile TFSF YK kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.  

 

 1. FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ ve GÖNDERİLMESİ:
 • Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak www.tfsfonayliyarismalar.org  adresinden, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • www.tfsfonayliyarismalar.org sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
 • Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir.
 • Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 • Fotoğraf dosyalarının isimlendirilmesinde Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi.

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın Tire’de çektiği 1 no’lu “Salı Pazarı” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_sali_pazari” veya “Yeşildirek Hamamı” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryD2_yesildirek_hamami” gibi olur…

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tire Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

 1. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:
 • Birol ÜZMEZ                 Fotoğraf Sanatçısı
 • İzzet KERİBAR             Fotoğraf Sanatçısı, İFSAK Onur Üyesi
 • Mehmet ÜNAL              Fotoğraf Sanatçısı
 • Mehmet YASA              Fotoğraf Sanatçısı, İFOD
 • Murat SANUS               Tire Belediyesi Bşk. Danışmanı / Araştırmacı - Yazar
 • Nilay İŞLEK                   Fotoğraf Sanatçısı, Eğitmen
 • Yusuf TUVİ                   Fotoğraf Sanatçısı, İFOD Onur Üyesi

Seçici Kurul, en az üç üyenin bir araya gelmesi ile toplanır.

 

TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI

 

 1. ÖDÜL-SERGİLEMELER:

Birincilik                                                      4.000.- TL

İkincilik                                                        3.000.- TL

Üçüncülük                                                  2.000.- TL

Belediye Başkanlığı Özel Ödülü                1.000.- TL

Mansiyon (3 adet)                                         500.- TL

Sergilemeler (En fazla 30 adet)                    200.- TL

Satın Alma (Tire Bld. istediği sayıda)          200.- TL

 

 1. YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Katılım Tarihi         : 06 Aralık 2017 Çarşamba saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı  : 13 Aralık 2017 Çarşamba

Sonuçların Bildirimi       : 15 Aralık 2017 Cuma

Sergi ve Ödül Töreni    : 10 Ocak 2018 Çarşamba / saat 17:00 / Yer: Tire Bedesteni

 

 1. DÜZENLEME KOMİTESİ:
 • Tayfur ÇİÇEK        Tire Belediye Başkanı
 • Murat SANUS        Tire Belediyesi Başkan Danışmanı / Araştırmacı - Yazar
 • Mehmet YASA       Fotoğraf Sanatçısı / Restoratör

 

 1. YARIŞMA SEKRETERLİĞİ / İLETİŞİM:

Nihal SAVRAN

Telefon: 0232 512 10 59 / 142

E-posta: tirekultur35@gmail.com

Tire Belediyesi

Cumhuriyet Mah. 29 Ekim Cad. No: 19 

35900    Tire - İZMİR

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2017-029” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.