Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-082 Deniz Feneri Derneği (DFD) 2. Fotoğraf Yarışması ''İyilik'' - SKT: 14.12.2017  

Düzenleyen Kurum
Deniz Feneri Derneği (DFD
TFSF Onay No
2017-082
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
14.08.2017
Son Katılım Tarihi
14.12.2017
Seçici Kurul Toplanması
20.12.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
25.12.2017
İlgili Kişi
Emre AYDIN
Tfsf Temsilcisi
Seraceddin AYYILDIZ
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Deniz Feneri Derneği (DFD)
2. Fotoğraf Yarışması “İyilik”
Şartnamesi

 

Konu:“İyilik”tir.

İyilik, yardımlaşma, dayanışma, merhamet, saygı, sevgi, hoşgörü, anne-baba ile çocuklar arasındaki örnek ilişkiler, engelliler ve yaşlılara özel ilgi, aile birliği, komşuluk ilişkileri, hayvanları koruma ve bakım, çevreyi koruma ve bakım olarak sıralanan birçok başlık iyilik konusu kapsamında yer alacaktır.

 

Yarışmanın Organizasyonu:

“Deniz Feneri Derneği (DFD) 2. Fotoğraf Yarışması” “İyilik”, Deniz Feneri Derneği (DFD) tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Deniz Feneri Derneği (DFD) tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Yarışma Bölümleri:

Yarışma; Sayısal (dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

·        Yarışma sonuçları Deniz Feneri Derneği’nin www.denizfeneri.orgadresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Telif (Kullanım) Hakkı:

 • Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların Deniz Feneri Derneği yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder(Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Deniz Feneri Derneği’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Deniz Feneri Derneği ile fotoğrafçıya aittir.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Deniz Feneri Derneği’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; kitapçık, broşür, tanıtım mecraları, gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Deniz Feneri Derneği,fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Deniz Feneri Derneği, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Deniz Feneri Derneği’ninwww.denizfeneri.orgve  TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ile  www.tfsfonayliyarismalar.org/  web adreslerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de yer alacaktır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.

·          Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

·          Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi

       Deniz Feneri Derneği’nin

                        www.denizfeneri.org.tr

       sayfasındaki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan

                        www.tfsfonayliyarismalar.org/

       adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın Sayısal 1 no’lu “İyiliğin Rengi” adlı fotoğrafı için adlandırma “TRomeryD1_iyiligin_rengi” veya 2 no’lu “Kalbin aynası” adlı fotoğrafı için “TRomeryD2_kalbin_aynasi” gibi olur…

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tradresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Deniz Feneri Derneği sorumlu olmayacaktır.

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi            : 14Ağustos 2017

Fotoğrafların Son Teslim Tarihi       : 14Aralık 2017 saat 23.00 (TSI)

Fotoğrafların Değerlendirmesi         : 20Aralık 2017

Sonuç Duyurusu                              : 25Aralık 2017

Fotoğraflar ileriki tarihlerde açık/kapalı mekânlarda sergilenecektir.

 

Ödüller:

Birincilik                                              5.000.- TL

İkincilik                                                3.000.- TL

Üçüncülük                                          1.500.- TL

Sergileme (en fazla 37 eser)                 100.- TL

 

Jüri (soyadına göre alfabetik sırayla):

Mehmet CENGİZ                    Av. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı

İsmail Hakkı GURBETÇİ        Fotoğraf Sanatçısı

Murat GÜR                             Fotoğraf Editörü/Sanat Yönetmeni

Mustafa YILMAZ                    Fotoğraf Sanatçısı

Nevzat Yıldırım                       Fotoğraf Sanatçısı

                                                          

Jüri en az üç üye toplanabilir.

 

TFSF Temsilcisi:Seraceddin AYYILDIZ

 

Yarışma Danışmanı: Murat GÜR - mgarsivi@gmail.com

 

Yarışma Sekreteryası-İletişim:

Emre AYDIN(Deniz Feneri Derneği)

Telefon: 0539 383 59 96 – 0212 414 60 60 (Dahili 1359)

E-posta: emre.aydin@denizfeneri.org.tr

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu(TFSF)tarafından “TFSF 2017-082” patronaj ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.