Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-089 7.Uluslararası Sağlıkta performans ve Kalite Kongresi Fotoğraf Yarışması - SKT: 01.12.2017  

Düzenleyen Kurum
Ayder Organizasyon
TFSF Onay No
2017-089
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
30.07.2017
Son Katılım Tarihi
01.12.2017
Seçici Kurul Toplanması
09.12.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
11.12.2017
İlgili Kişi
Ö. Melih YANIK
Tfsf Temsilcisi
Ferhat Can SARIKOÇ
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

7.Uluslararası Sağlıkta performans ve Kalite Kongresi Fotoğraf Yarışması

 

Konu: “7.Uluslararası ‘Sağlıkta Performans ve Kalite’ Kongresi Fotoğraf Yarışması”

 

AMACI: Bu yarışma,10 – 13 Ocak 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan “7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” kapsamında düzenlenmektedir. Yarışmacılardan “kongre konu başlıkları ile uyumlu” ve “Hasta, Çalışan Elele”konularında çalışmalar beklenmektedir.

Kongrenin resmi web sitesinde( http://www.kalitekongre2018.org)Kongre Konu Başlıklarıgörülebilmektedir.

 

Yarışma Katılım Şartları:

 1. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında18 yaş üstü tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 2. Katılım ücretsizdir.
 3. Yarışma, dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
 4. Bir kişi yarışmaya en fazla 4(dört) fotoğraf gönderebilir.
 5. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 7. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 8. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 10. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 11. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 12. Düzenleme Kurulu(7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sekretaryası) ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 13. Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü“7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite KongresiYürütmeKurulu” olup, bu kurul adına “kongre yürütme kurulu” tam yetkilidir.
 14. Yarışma sonuçları http://www.kalitekongre2018.org adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Telif (Kullanım) Hakları:

 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Başka bir ifade ile düzenleyici kurum yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

●     Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakları eser sahibine ve 7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite KongresiSekretaryası’na ait olacaktır. 7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite KongresiSekretaryası, bu eserleri kendi yayını olan katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir. Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir.

●     Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda 7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sekreteryası sorumlu olmayacaktır.

 • Ödül ve sergileme alanların fotoğrafları http://www.kalitekongre2018.orgadresinde, online sergi bölümünde sergilenecektir.

●     Yarışma sonucu ile ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alan fotoğraflar 7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite KongresiSekretaryası’nınhttp://www.kalitekongre2018.org ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde yayınlanarak duyurulacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

 

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Yüklenmesi

 • Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
 • Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde ve kısa kenarı en az 2048 piksel olmalıdır. Yüklenecek fotoğraflar 2 (Siyah-Beyaz ise 1) Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım:Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya erily veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin, “TRomeryD1_kirlenmislik” veya “TRomeryD2_suyun_karasi” gibi…

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.trveya melih.yanik@ayder.com.tradresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.Bu adresler fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için 7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sekretaryası sorumlu olmayacaktır.

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlama Tarihi    : 30 Temmuz 2017

Son Katılım Tarihi                   : 01 Aralık 2017 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı           : 09 Aralık 2017

Sonuç Bildirimi                       : 11 Aralık 2017

 

Ödül-Sergilemeler:

Birincilik                                  :Uçak bileti, otel transferi, kongre katılımı, konaklama, belge,hediye

İkincilik                                    : Uçak bileti, otel transferi, kongre katılımı, konaklama, belge,hediye

Üçüncülük                              : Uçak bileti, otel transferi, kongre katılımı, konaklama, belge,hediye

Mansiyon (3 adet)                  : Belge

Sergileme (en fazla 30eser)   : ---

 

Seçici Kurul(ada göre alfabetik sırayla):

Abdullah ÖZTÜRK        Kongre Yürütme Kuruluüyesi

Dilek TARHAN              Kongre Yürütme Kuruluüyesi

Öznur ÖZEN                 Amatör fotoğrafçı, Kongre Yürütme Kuruluüyesi

Meriç Göksel AYDIN     Profesyonel fotoğrafçı,Ayder Organizasyon

Ömer Melih YANIK       Amatör fotoğrafçı, Ayder Organizasyon Yetkilisi

(Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanabilir.)

 

TFSF Temsilcisi:Ferhat Can SARIKOÇ

 

İletişim:

Ö. Melih YANIK

AYDER ORGANİZASYON

Menekşe – 1 Sok. No: 8B – 18 Kızılay- Çankaya / ANKARA

Telefon       : +90 312 425 00 36 / 207

GSM           : +90 541 576 91 20

E-posta       : melih.yanik@ayder.com.tr

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2017-089”numara ile onaylanmıştır.

Seçim sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.