Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-086 Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3.Fotoğraf Yarışması  - SKT: 30.11.2017  

Düzenleyen Kurum
Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
TFSF Onay No
2017-086
Kategoriler
Dijital-Renkli  -    -    -  
Başlama Tarihi
24.07.2017
Son Katılım Tarihi
30.11.2017
Seçici Kurul Toplanması
05.12.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
08.12.2017
İlgili Kişi
Hülya KUTLU
Tfsf Temsilcisi
Engin ÇALIŞIR
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3.Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
(TFSF Onay No:2017-086)

 

 1. Yarışmanın Adı:

Türkiye Ormanları “Orman ve Faunası”dır.

 

 1. Konu:

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından,Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteğiyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülmekte olan, Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi kapsamında, “Türkiye Ormanları” Yarışma Dizisinin üçüncüsü olan “Orman ve Faunası”temalı ulusal fotoğraf yarışmasınındüzenlenmesi.

 

 1. Amaç

Türkiye’nin zengin orman varlığı ve bu orman varlığı içinde hayvan çeşitliliğini ortaya koyan Türkiye çapında bir fotoğraf yarışması düzenlemek amaçlanmaktadır.

 

 1. Yarışma Bölümleri:

Yarışma, Sayısal (Dijital) ve Renkli Fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

 

 1. Katılım Koşulları:
 • Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcileri, OGM veUNDP yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet renkli eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir. Bu konuda Seçici Kurul'un kanaati esastır.
 • Fotoğrafların 2015-2016-2017 yıllarında Türkiye’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflarile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma organizasyonu dışında veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve yayınlanmış olması katılıma engel değildir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 

 1. Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi
 • Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://tfsfonayliyarismalar.orgadresinden yüklenecektir.
 • Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
 • Elden teslim, e-posta veya CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimiyle fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 • Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

İsimlendirme:

1. adım:        Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım:       Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).

3. adım:        Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color)> DC).

4. adım:       Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım:       Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Bolu’da 2015’te çektiği “Yedigöller’e doğru” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_yedigollere_dogru” olabilir.

·        İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tradresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

·        Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için OGM ve UNDP sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Telif Hakları:

7.1 Düzenleyici Kurumların Hak ve Sorumlulukları:

·        Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak OGM’ye ait olacaktır.

·        OGM bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj, afiş vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

·        Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılmasına, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kanun hükümleri uygulanır. OGM, telif hakkını aldığı tüm eserleri telif hakları kanunu çerçevesinde her türlü yayın organında kullanabilir.

 

7.2Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

 • Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin “Ödüller” maddesinde belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun OGM, UNDP ve TFSF ile Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti.’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali (kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak şekilde CD/DVD’ye kayıtlı olarak) Eser Sahipleri tarafından OGM ve UNDP’ye sunulmak üzere FSK’ye teslim edilecektir. Ayrıca, fotoğraf konusunun adı ve tanımlayıcı kısa bilgileri de bildirilecektir.
 • Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org sitesinde ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca ödül ve mansiyon alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2017’de bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • “Orman ve Faunası” konulu bu yarışmada fotoğraflarda yer alan insan figürleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslara telif hakkı ödenmesi yapılmayacak olup üçüncü şahıslarla bu konuda çıkabilecek anlaşmazlıklarda eser sahibi sorumlu olacaktır.  

 

 1. Diğer Hususlar:
  • Yarışma TFSF tarafından “TFSF 2017-086”numara ile onaylanmıştır.
  • Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
  • Katılım bilgileri ve şartnameye, OGM’nin web sitesi www.ogm.gov.tr/ve www.undp.org.trile www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.orgadreslerinden ulaşılabilir. TFSF’nin Yarışma Yönergesi de http://www.tfsf.org.tr/ ve http://tfsfonayliyarismalar.orgadreslerinden incelenebilir.
  • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar www.ogm.gov.tr,www.undp.org.trile www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde yayınlanacaktır.
  • Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar OGM tarafından sergilenecektir.
  • Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir albüm hazırlanarak ödül ve sergileme alan katılımcıları ile Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na, TFSF ve üye derneklere birer örnek gönderilecektir.
  • OGM, eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda“OGM" kararı geçerlidir.
  • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi'nde belirtilen düzenlemeler ile OGM, UNDP ve TFSF Yönetim Kurulu kararları geçerli olacaktır.
  • Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon ve sergileme dışında kalan eserler Sonuç Bildirim Tarihi itibariyle 90 (doksan) gün sonra TFSF temsilcisi gözetiminde online (çevrimiçi) başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.

 

 1. Ödül-Sergilemeler:
  • Birincilik ödülü                              5.000,- TL
  • İkincilik ödülü                                3.000,- TL
  • Üçüncülük ödülü                          2.000,- TL
  • Mansiyon (5 adet):                        1.000,- TL
  • Sergileme(En fazla 50 adet)           250,- TL

 

 1. Yürütme:

İşbu Şartname hükümlerini Orman Genel Müdürlüğü (OGM) adına TFSF’nin görevlendirdiği Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK)’nin koordinasyonundaHangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti. yürütecektir. Şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti. tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Zaman aşımı ve Kural ihlali nedeniyle ödenemeyen ödül bedelleri Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneğine bağış makbuzuyla aktarılır.

 

 1. Seçici Kurul:

·    Ömer KAVUK              UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı

·    Şenay ÇELİK               OGM Orman Yüksek Mühendisi

·    Sezgin KARA               OGM Yayın Tanıtım Şube Müdürü

·    Taner KIRAL                Fotoğraf Sanatçısı,Prof. Dr.

·    Tansu GÜRPINAR       Yaban Hayatı Uzmanı

·    İlker ŞAHİN                  (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

·    Necip EVLİCE              Fotoğraf Sanatçısı

Seçici Kurul en az 5 üye ile toplanacaktır.

 

TFSF Temsilcisi: Engin ÇALIŞIR

 

 1. Yarışma Takvimi:
  • Yarışmanın Başlama Tarihi                : 24.07.2017
  • Son Katılım Tarihi                               : 30.11.2017saat 23.00 (TSI)
  • Seçici Kurul Değerlendirmesi             : 05.12.2017
  • Sonuç Bildirimi                                   : 08.12.2017
  • Ödül töreni ve sergi tarihleri                : Katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

 

 1. Yürürlük

Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

Düzenleyici Kuruluş:

Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

E-posta: senaycelik@ogm.gov.tr

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

E-posta: ayse.usta@undp.org

 

Yüklenici Kuruluş:

Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti.

Adem ARSLAN

E-posta: arslan_a05@hotmail.com

Telefon  : 0312 425 07 22

 

Yarışma Sekreteryası-İletişim:

Hülya KUTLU / Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK)

Fevzi Çakmak-1 Sokak, No: 22/2 Kızılay/Ankara

Telefon : +90 312 230 46 16

Web : www.fsk.org.tr

E-posta: fsk@fsk.org.tr