Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-072 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) “Her Yönüyle Afyonkarahisar” Fotoğraf Yarışması  - SKT: 06.10.2017  

Düzenleyen Kurum
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ)
TFSF Onay No
2017-072
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
24.06.2017
Son Katılım Tarihi
06.10.2017
Seçici Kurul Toplanması
12.10.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
17.10.2017
İlgili Kişi
Uzm. Azime CANTAŞ
Tfsf Temsilcisi
İlknur GÜRSES
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ)
“Her Yönüyle Afyonkarahisar” Fotoğraf Yarışması
Şartname

 

Yarışmanın Adı:

“Her Yönüyle Afyonkarahisar”.

 

Yarışmanın Organizasyonu:

“Her Yönüyle Afyonkarahisar” Fotoğraf Yarışması, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ)tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Yarışmanın Konusu:

Afyonkarahisar ilinin; doğal güzellikleri, tarihi mekânlarından, geleneksel el sanatları, gündelik yaşam ve kültürüne kadar uzanan tüm yönleri fotoğraf yarışmasının konusu olarak belirlenmiştir. Ülkemizin pek çok yöresindeki gibi Afyonkarahisar’ın da zengin ve eski bir geçmişi bulunmaktadır. Bu birikimin günümüze yansımaları eserlerde aranan özellikler olacaktır.

 

Yarışmanın Amacı:

Afyonkarahisar’ın sahip olduğu tüm zenginliklerinin fotoğraf sanatı aracılığıyla paylaşılması, tanıtılması ve şehrin olduğu kadar ülkemiz fotoğrafına da katkı sağlaması amaçlanmıştır.

 

Kategori ve Bölümler:

“Her Yönüyle Afyonkarahisar” Fotoğraf Yarışması; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

Yarışmanın Koşulları:

 

Telif (Kullanım) Hakları:

 

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

•      Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

•      Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,

http://www.aku.edu.tr

adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

•      TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

•      Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

•      Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

•      Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

•      Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

•      Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

•      İsimlendirme:

1. adım:Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım:Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım:Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım:Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım:Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “Kocatepe Sırtlarından” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_kocatepe_sirtlarindan” gibi olur…

•      İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

•      Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ)sorumlu olmayacaktır.

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi           : 06 Ekim 2017, saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi            : 12-13 Ekim 2017

Sonuç Bildirim Tarihi                        : 17 Ekim 2017

Ödül Töreni ve Sergileme Tarihi      : 28 Ekim 2017

 

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Ahmet TAŞDELEN                 Fotoğrafçı

Güler ERTAN                         Fotoğrafçı, Prof. Öğretim Üyesi

Hayati ULUSAY                   Fotoğrafçı, Öğretim Görevlisi

İsmail AKGÜL                         Fotoğrafçı,

İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU  Fotoğrafçı, Öğretim Üyesi

Muhsin DİVAN                       Fotoğrafçı

Muzaffer UYAN                      Fotoğrafçı

 

Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır. Toplantı günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta içinde yinelenir.

 

TFSF Temsilcisi: İlknur GÜRSES

 

Ödül/Sergilemeler: 

Birincilik                                              5.000.- TL

İkincilik                                                3.000.- TL

Üçüncülük                                          2.000.- TL

Sergileme(27 adet)                              250.- TL

 

Yarışma Yöneticisi: Hayati ULUSAY

 

Yarışma İletişim/Sekreterya:

Uzm. Azime CANTAŞ

Adres: Afyon Kocatepe Üniversitesi, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, Ahmet Necdet Sezer (ANS) Kampusü 03200 AFYONKARAHİSAR

Kurumsal Telefon:0 272 228 14 26

E-posta: azimecantas@hotmail.com

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2017-072” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.