Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-055 Tuzla Belediyesi Tuzla 3. Geleneksel Fotoğraf Yarışması ''Şehir ve Çocuk'' - SKT: 15.09.2017  

Düzenleyen Kurum
Tuzla Belediyesi
TFSF Onay No
2017-055
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
31.05.2017
Son Katılım Tarihi
15.09.2017
Seçici Kurul Toplanması
23.09.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
29.09.2017
İlgili Kişi
Veysel Çelik
Tfsf Temsilcisi
Hasan ÖZDEMİR
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Tuzla Belediyesi
Tuzla 3. Geleneksel Fotoğraf Yarışması
“Şehir ve Çocuk” Şartnamesi

 

Sevmekle başlar herşey ve sevmekle devam eder…

İnsanı sevmek, doğayı sevmek, çevreyi sevmek ve tabiiki yaşadığı şehri sevmek. Sokaklardaki izlerden geçmişin gizlerine uzanan yollarla mutluluk, hüzün, kavuşma, ayrılık ve dostlukların paylaşıldığı sokakların gölgeleri içinden, yüzler, kültür mirası eserler, anılar, doğa ve her canlıyla paylaşılan şehrin kadraja yansımasını paylaşmak isteyen gönüllerin, gönüllü festivali için bir arada olacağız.

Bir şehri memleket yapan en mühim duygudur belki paylaşmak. Sokakları, gökyüzünü, sevgiyi, mutluluğu paylaşmak ve komşunun penceresinde güven olmak, ses olmak, günaydın demek yeni güne…

Geleceğimiz olan çocuklarımız, yüzlerinde gülüş, kalplerinde sevmenin en yalın hali ve paylaşma duygusunun manevi sonsuzluğu içinde, şehrin sokakların işitebileceği en güzel şarkı ve iyiliğe ilham veren çocuklarımız ile mutlu gülen şehirler...

Bir şehri memleket yapan paylaşma duygusu sanatla buluşup, şehrin güzelliklerini kadrajla ölümsüzleştirip, paylaşmanın doyumsuz hazzı ile milyonlara ulaştırmak için Tuzla Belediyesi 3. Geleneksel Fotoğraf Yarışmasına varmış olmanın sevinci içindeyiz.

Tuzla Belediyesi olarak, kültürel çalışmalarımıza sanatın her yönüne ulaşma gayretiyle devam ediyoruz. Fotoğraf severler ve fotoğraf sanatçılarımızı hem bir araya getirmek hem de onların gözüyle kentimizi işlemek, kentimizin güzelliklerini paylaşmak gayesiyle Tuzla 3. Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nı düzenliyoruz. Şehrimize duygularımızı katarak güzelleştirmek isterken, güzellikleri de paylaşarak artan mutluluklara dönüştürmeyi istiyoruz.

Bu gaye ve duygular ile tüm fotoğraf sanatçılarımızı bir şenlik havası içinde geçmesini dilediğimiz etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz.

 

YARIŞMANIN AMACI:

 • Fotoğraflar ile renkler ve sanatsal görsellik ve ifadelerle duygu ve düşüncelerin ifadesini sağlamak; sanatsal sunum ve duruş sağlamak.
 • Fotoğraf ile gördüğümüz güzellikleri herkese gösterebilmek.
 • Yarışmalar ile sanat ve sanatçıların ifadelerini sunma ve toplumla paylaşabilmesine yardımcı olmak.
 • Genç fotoğrafçıların önünü açmak ve onları teşvik etmek.
 • Toplumsal olaylar karşısında sanatsal ifadenin gücü ve birleştiriciliğini gösterebilmek.

 

KONU:

Şehir ve Çocuk”.

 

YARIŞMANIN ORGANİZASYONU:

Tuzla 3. Geleneksel Fotoğraf Yarışması“Şehir ve Çocuk”, Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Tuzla Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

 

YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:

Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

KATILIM KOŞULLARI:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik, 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş TFSF onaylı yarışmalara katılım kısıtlaması süren kişiler bu yarışmaya katılamazlar.
 3. Yarışmacılar Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz olarak en fazla 4 (dört) fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler.
 4. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 5. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın orijinal ve belgesel yapısı değiştirilmemiş olması gerekmektedir. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Bu konuda jürinin kanaati esastır.Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
 6. Değerlendirmede konunun yanı sıra, çekim kalitesi, ışık kullanımı vbhususlar da göz önüne alınacaktır.
 7. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 8. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 9. Katılımcı, fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 11. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 12. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 13. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 14. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 15. Katılımcıların sunduğu fotoğraflara layık görülen sıra Seçici Kurul’un takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından derece, mansiyon ve özel ödül veya sergilemeye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
 16. Yarışma sonuçları Tuzla Belediyesi’ninwww.tuzla.bel.trweb adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

TELİF (KULLANIM) HAKKI:

 1. Katılımcı;ödül alan, sergilenmeyehak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının Tuzla Belediyesi bünyesindeki yayınlarda isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tuzla Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Eserlerin kullanım hakkı Tuzla Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 2. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Tuzla Belediyesi, ödül ve sergileme alan eserlerin dışında kalan eserlerden uygun gördüklerini sergileme bedeli kadar bir bedel ile satın alabilir.
 4. Tuzla Belediyesi, ödül ve sergileme alan eserler ile satın alma uygulanan fotoğrafları yayınlarında ve basın organları aracılığıyla yarışma duyurularında, sanatçının ismini geçirerek kullanabilir(Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
 5. Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Tuzla Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 6. Ödül ve sergileme alan eserler ile satın alma uygulanan fotoğraflar “Tuzla’da Yaşam” kitabında basılacaktır.Bu albümden tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet gönderilecektir.
 7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 8. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Tuzla Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 9. Tuzla Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 10. Yarışma sonucu Tuzla Belediyesi’nin www.tuzla.bel.trweb adresinde, TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr  ve http://tfsfonayliyarismalar.orgadreslerinde duyurulacaktır.
 11. Fotoğrafların sergi ve baskıları düzenleyici kurum tarafından yaptırılacaktır.
 12. Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Tuzla Belediyesi arşivine alınacak ve kurumun kendi yayınlarında tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılacaktır.
 13. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 14. Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulananfotoğraflar,TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org  ve www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de yer alacaktır.
 15. Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Tuzla Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarası ile kurumun ödemeye ilişkin isteyeceği belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 16. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 17. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 18. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE YÜKLENMESİ:

 • Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.
 • Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Tuzla’da 2017’te çektiği “güneşe doğru” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_tuzla_2017_gunese_dogru” olabilir…

 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb(Siyah-Beyaz için 1 Mb)’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tradresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tuzla Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Katılım Tarihi                   : 15 Eylül 2017 Saat 23.00 (TSI)

Jüri Toplanma Tarihi              : 23 Eylül 2017

Sonuç Bildirim Tarihi              : 29 Eylül 2017

Ödül Töreni                            : 07 Ekim 2017 saat 19.00

 

ÖDÜLLER-SERGİLEMELER:

Birincilik                                         6.000.- TL

İkincilik                                           4.000.- TL

Üçüncülük                                      2.000.- TL

Mansiyon (3 adet)                             750.- TL

Sergileme (En fazla 30 adet)           250.- TL

 

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):

Altuğ ŞENEL                      Fotoğraf Sanatçısı

Cengiz Han GÜNESEN     Fotoğraf Sanatçısı

Firdevs SAYILAN               (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

Güven ADA                        Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Turgut ÖZCAN                   Dr. Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı

*Jüri en az 3 kişiyle toplanır.

 

TFSF Temsilcisi: Hasan ÖZDEMİR

 

DÜZENLEME KURULU

Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

İLETİŞİM - YARIŞMA SEKRETERYASI

Tuzla Belediye BaşkanlığıKültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Evliya Çelebi Mah. Hat Boyu Cad. No: 17

34945 Tuzla / İstanbul

Yetkili kişi        : Veysel Çelik

Telefon            : 444 0 906 (Dahili 3205)

E-posta           :v.celik@tuzla.bel.tr – ksm@tuzla.bel.tr

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2017-055 numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.