Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2018-004 ''Giresun Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması''  - SKT: 15.04.2018  

Düzenleyen Kurum
Giresun Belediyesi, Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD) ve Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD)
TFSF Onay No
2018-004
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
01.05.2017
Son Katılım Tarihi
15.04.2018
Seçici Kurul Toplanması
19.04.2018
Sonuç Bildirim Tarihi
23.04.2018
İlgili Kişi
Cafer Kırkaya
Tfsf Temsilcisi
Abdullah SEZGİN
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

“Giresun Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması” Şartnamesi

 

1. Yarışmanın Konusu/Adı: Yarışmanın adı “Giresun’da Kültür ve Yaşam”dır.

 

2. Yarışmanın Amacı: Yarışma; ilimizin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmak, bölgenin turizm potansiyeli hakkında farkındalık oluşturmak, ilimizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Giresun’un tarihsel ve kültürel zenginlikleri ile birey ve toplum yaşamlarından kesitleri ön plana çıkaracak fotoğrafları konu almaktadır.

Fotoğraf sanatı aracılığı ile Giresun İl sınırları içerisindeki tarihi yapıları, doğal güzellikleri, Geleneksel Aksu Festivali, bölgeye ait kültürel öğeleri, mahallelerdeki sosyal hayatın fotoğraflanması ve kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait görsel bellek ve Giresun’un tanıtılması için arşiv oluşturmak, ayrıca bu etkinlik aracılığıyla Türk Fotoğraf Sanatı ve fotoğraf sanatçılarının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlanmaktadır.

 

3. Yarışma Organizasyonu: Giresun Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Giresun’da Kültür ve Yaşam”; Giresun Belediyesi, Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD) ve Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD) tarafından organize edilmektedir. Yarışmanın yürütücülüğü de aynı kurumlarca gerçekleştirilecektir.

 

4. Yarışma Kategori/Bölümleri: Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride, Renkli ve/veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

5. Katılım Şartları:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışma; Giresun Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında 18 yaş üstü tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 3. Yarışmaya her fotoğrafçı 01.01.2016 tarihinden sonra Giresun il sınırları içinde çekmiş olduğu en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 4. Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi bazı kabul edilebilir oranda dijital müdahaleler yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insanız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 5. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın herhangi bir yarışmada sergileme almış, yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmemektedir.
 6. Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 7. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Bu konudaki tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.
 8. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 10. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 11. Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Giresun Belediyesi’nin www.giresun.bel.tr ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
 12. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Giresun Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; Giresun Belediyesi ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 13. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 14. Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
 15. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleme Kurulu ile TFSF YK kararları geçerlidir.
 16. Düzenleyici kurum, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.
 17. Yarışma sonucu Giresun Belediyesi’nin www.giresun.bel.tr ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

6. Telif (Kullanım) Hakları:

 1. Yarışmaya Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının Giresun Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Giresun Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu eserlerin kullanım hakkı Giresun Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 2. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Giresun Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
 3. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Giresun Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 5. Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Giresun Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 6. Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar Giresun Belediyesi’nin www.giresun.bel.tr ve TFSF’nin www.tfsf.org.tr , www.tfsfonayliyarismalar.org  web adreslerinde ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2018’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 7. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 1. Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 2. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 3. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 4. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
 5. Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 6. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
 7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 8. Fotoğraf dosyalarının isimlendirilmesinde Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

 

İsimlendirme:

1. adım:   Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım:   Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin “Mehmet Fatih Gök” isimli katılımcı için mfgok veya megok veya fagok gibi.

3. adım:   Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım:   Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir.

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Mehmet Fatih Gök’ün Giresun’da çektiği 1 no’lu “Limanda Kayıklar” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRmfgokD1_limanda_kayiklar” veya “Saat Kulesi” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRmfgokD2_saat_kulesi” gibi…

- İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.

- Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi itibariyle 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.

- Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Giresun Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

8. Seçici Kurul / Jüri (ada göre alfabetik sırayla):

Ahmet YUSUFAĞAOĞLU    Giresun Belediyesi

Ata Yakup KAPTAN              Prof. Dr. Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı, OMÜ GSF

Halil İbrahim TUTAK              Fotoğraf Sanatçısı

Hamit YALÇIN                       Fotoğraf Sanatçısı

Ömer YAĞLIDERE                Fotoğraf Sanatçısı

Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.

 

TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN

 

 

9. Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlama Tarihi   : 01.05.2017

Son Katılım Tarihi                  : 15.04.2018 / 23.00 (TSI)

Seçici kurul değerlendirmesi  : 19.04.2018

Sonuç Bildirim Tarihi              : 23.04.2018

Sergi ve Ödül Töreni              : 18.05.2018

 

 

10.Ödüller-Sergileme:

Birincilik                                              4.000.- TL

İkincilik                                                3.000.- TL

Üçüncülük                                          2.000.- TL

Can Akengin Özel Ödülü*                     500.- TL

Jüri Özel Ödülü - Drone Çekimi           500.- TL

Mansiyon (3 adet)                                 500.- TL

Sergileme (En fazla 42 adet)               100.- TL

 

Düzenleme Kurulu:

Giresun Belediyesi

Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD)

Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GiFOD)

 

Yarışma Sekreteryası-İletişim:

Cafer Kırkaya             Tel: 0 544 233 91 50

Giresun Belediyesi     Tel: 444 4 028 

 

Yarışma, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) tarafından (TFSF 2018-004) numara ile onaylanmıştır. Etkinlik sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi hazır bulunacaktır.

(*) Can Akengin Özel Ödülü sadece Giresun merkezini temsil eden fotoğraflardan seçilecektir.