Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-067 Tosya Kaymakamlığı ''Tarladan Sofraya Tosya Pirinci'' Ulusal Fotoğraf Yarışması - SKT: 30.07.2017  

Düzenleyen Kurum
Tosya Kaymakamlığı
TFSF Onay No
2017-067
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
25.04.2017
Son Katılım Tarihi
30.07.2017
Seçici Kurul Toplanması
07.08.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
08.08.2017
İlgili Kişi
kaymakamlik@tosya.gov.tr
Tfsf Temsilcisi
Hüseyin SARI
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Tosya Kaymakamlığı
“Tarladan Sofraya Tosya Pirinci”1. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

 

Yarışmanın Organizasyonu:

Tarladan Sofraya Tosya Pirinci1. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Tosya Kaymakamlığı, Tosya Belediye Başkanlığı ve Tosya Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde düzenlenmektedir ve yürütülücüğü de Tosya Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Konu ve Amaç:

Yarışmanın konusu; Dünyaca ünlü Tosya Pirincinin, tarlaya çeltik olarak ilk tohum atılışından, sofralarımıza gelinceye kadar geçirdiği tüm evrelerin fotoğraflanmasıdır.

Tosya Pirinci Coğrafi İşaret başvurusu tamamlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanmıştır. Tosya Pirinci’nin Türkiye çapında tanıtımının daha iyi yapılması amacıyla pirincin, ilk olarak tarlaya çeltik olarak ekilişinden itibaren sofralarımıza gelişine kadar geçirdiği tüm süreçlerin fotoğraflanması, seçici kurul tarafından sergilemeye layık görülen fotoğraflardan oluşan “Tarladan Sofraya Tosya Pirinci” Sergisi’nin 2017 yılı Temmuz ayında yapılacak olan Tosya Pirinç ve Kültür Festivali kapsamında şehir meydanında sergilenmesi, Tosya Pirinci’yle ilgili Tosya Kaymakamlığı’nca hazırlanacak olan tüm görsel ve basılı yayınlarda, yarışmaya sunulan eserlerin kullanılması amaçlanmaktadır.

 

Kategori ve Bölümler:

Tarladan Sofraya Tosya Pirinci1. UlusalFotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

Genel Katılım Koşulları:

 

Telif (Kullanım) Hakları:

 

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

•      Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

•      Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,

www.tosya.gov.tr

adresinden yönlendirmeler izlenerekveya doğrudan

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

•      TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

•      Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

•      Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

•      Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

•      Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

•      Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

•      İsimlendirme:

1. adım:Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız:http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf

2. adım:Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3. adım:Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım:Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım:Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “çeltik_ekimi” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_celtik_ekimi” gibi olur…

•      İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halindeonlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

•      Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tosya Kaymakamlığı sorumlu olmayacaktır.

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi      : 30.07.2017, saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi       : 07.08.2017

Sonuç Bildirim Tarihi                   : 08.08.2017

 

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Abdullah SEZGİN              Fotoğraf Sanatçısı

Ali ACAR                            Fotoğraf Sanatçısı

Deniz PİŞKİN                     Tosya Kaymakamı

Fikret ÖZKAPLAN             (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

Kazım ŞAHİN                    Tosya Belediye Başkanı

Metin KASIM                      Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Grafik ABD Başkanı

Mustafa DEMİRBAŞ          Fotoğraf Sanatçısı

 

Seçici kurulu en az beş kişi ile toplanır.

 

TFSF Temsilcisi: Hüseyin SARI

 

Ödül-Sergilemeler:

Birincilik                                             5.000.- TL 

İkincilik                                               3.000.- TL 

Üçüncülük                                         2.000.- TL 

Mansiyon (1 adet)                             1.000.- TL 

Özel Ödül                                             500.- TL 

Sergileme (En fazla 50 adet)               150.- TL 

 

Yarışma Sekreteryası-İletişim:

Hüseyin ZALİM

Tosya Kaymakamlığı- İbniselim Mah. Hükümet Cad. No:1 37300 Tosya/KASTAMONU

Telefon:0 (366) 313 1073- 0 (366) 313 1075

E-posta: kaymakamlik@tosya.gov.tr

 

Başvuru Adresi:

Yarışmaya başvurular sadece online (çevrimiçi) olarak, www.tosya.gov.tr adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf yükleme yönergeleri takip edilerek yapılacaktır.

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2017-067) numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

(TFSF 2017-067)

 

 

 

Eki. 18 yaş ve altı katılımcılar için Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname örneği.

 

 

Tosya Kaymakamlığı

“Tarladan Sofraya Tosya Pirinci” Ulusal Fotoğraf Yarışması

(18 yaş ve altı katılımcılar için)

Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname

 

18 Yaş ve Altı Katılımcının

TC Vatandaşlık No                :

Adı Soyadı                             :

Doğum Tarihi/Yeri                :

Ev Adresi                               :

                                              

Telefon                                  :0                                     GSM: 0                                     

E-posta Adresi                      :                                         @                                             

(Öğrenci ise) Okulun Adı     :

Sınıfı ve No’su                       :

 

Sıra No

Eser Adı

Fotoğrafın Çekildiği Yer - Yıl

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir.

Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak suretiyle kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için Tosya Kaymakamlığı’na izin/muvafakatname verdiğimi kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.

 

Veli/Vasi’nin Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

Notlar:

  1. Bu belge 18 yaş ve altı katılımcılar için veli/vasi tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek kaymakamlik@tosya.gov.tre-posta adresine en geç 10 Haziran 2017 Cumartesi saat 23.00 (TSI)’e kadar gönderilecektir.
  2. Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden Tosya Kaymakamlığı sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.