Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-026 / 2017-331 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uluslararası Fotoğraf Yarışması - SKT: 01.09.2017  

Düzenleyen Kurum
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TFSF Onay No
2017-026
Kategoriler
Digital  -    -    -  
Başlama Tarihi
01.04.2017
Son Katılım Tarihi
01.09.2017
Seçici Kurul Toplanması
12.09.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
15.09.2017
İlgili Kişi
Ferhat Can SARIKOÇ
Tfsf Temsilcisi
Necip EVLİCE
Türkçe Şartname
İngilizce Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

 

Konu:

“Ekonomi ve İnsan”

 

Yarışmanın Amacı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın “Ekonomi ve İnsan” konulu Uluslararası Fotoğraf yarışmasının amacı; insan ve ekonomi arasındaki yakın ilişkinin farklı beşeri, fiziki ve bölgesel coğrafyalarda çekilecek fotoğraflarla belgelenmesi, insanın ekonomik ve sosyal hayata katılımındaki farkındalık düzeyinin artırılması, fotoğraf sanatının ve sanatçılarının desteklenmesi, ulusal ve uluslararası iletişim kanallarının güçlendirilmesidir.

Yarışmanın Organizasyonu:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası tarafından düzenlenmektedir.

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uluslararası Fotoğraf Yarışması”nın yürütülmesi Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu-TFSF’nin görevlendirdiği Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK) tarafından üstlenilmiştir.

 

Yarışma Kategori/Bölümleri:

Yarışma Sayısal kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür: Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz/Digital Color or Monochrome.

 

Katılım Şartları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcisi, Düzenleme Kurulu üyeleri ve Yarışma Sekretaryası dışında; son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör veya profesyonel tüm fotoğraf sanatına ilgi duyanlara açıktır.
 • Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet sayısal (dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar JPG/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli; her bir fotoğraf dosyasının boyutu 1 Mb’den küçük ve 4 MB'den de büyük olmamalıdır.
 •  Yarışmaya sadece  www.tcmb.gov.tr  adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenen eserler kabul edilecektir. Baskı, CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir.
 • Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin 13.Maddesi’ndeki http://www.tfsf.org.tr/tr/indir/yarisma_duzenleme_standartlari_yonergesi.pdf yaptırımlar uygulanır. Katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Durumdan FIAP da bilgilendirilir. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Düzenleme Kurulu FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcıları yarışma öncesinde denetleyip yarışma dışında bırakmakla yükümlüdür.
 • FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Yarışma sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının www.tcmb.gov.tr  ile TFSF’nin  www.tfsf.org.tr ve  www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında yayınlanacak ve ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ile Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararları geçerli olacaktır.

 

Telif (Kullanım) Hakları:

 • Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserlerin sayısal kopyaları ve sergi için yapılan baskıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir. Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evraklarında, tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) serbestçe kullanılabilecektir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının olacaktır.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan bazılarını, katılımcının yazılı muvafakatı/izni ile sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Fotoğrafta nesne olarak kullanmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi şeylerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışmada sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının www.tcmb.gov.tr ile TFSF/PAFT’nin  www.tfsf.org.tr  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  sitelerinde yayınlanacak ve tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
 • Yarışmada ödül (derece/madalya, mansiyon) alan fotoğraflar TFSF/PAFT’nin  www.tfsf.org.tr  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org/  sitelerinde ve sosyal medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF/PAFT yayını Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Değerlendirme sonunda ödül, sergileme ve satın alma dışında kalan eserler Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
 • Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda, ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sorumluluk taşımayacaktır.
 • Yarışma sonrasında, ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Kasım 2017’den itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının www.tcmb.gov.tr ile TFSF/PAFT’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yer aldığı basılı bir albüm hazırlanacak ve ödül (derece/madalya, mansiyon, özel ödül), sergileme alan ve satın alma uygulanan katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Sanatı Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.
 • Yarışmaya TFSF/PAFT web sayfasına üye olarak fotoğraf yükleyen yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

 

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar çevrimiçi olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının www.tcmb.gov.tr internet sitesinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan

Türkçe (Turkish) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

İngilizce (English) >

adreslerinden yüklenecektir.

 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için yarışma on-line sayfasında önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden kullanıcının e-posta adresine gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine katılımcının ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Diğer ülke kodları için bakınız:

http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz/Digital Color or Monocrome).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli Türk katılımcının “Alışveriş” isimli fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_alisveris”, … gibi olabilir.

 1. Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve her bir fotoğraf dosyasının boyutu 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafların orijinal halleri sergi öncesi tekrar istenecektir.
 2. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 3. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sorumlu olmayacaktır.

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi      : 01.04.2017

Son Katılım Tarihi                       : 01.09.2017 Cuma/saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantı Tarihi         : 12.09.2017

Sonuç Bildirim Tarihi                   : 15.09.2017

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi         : 03.10.2017

 

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):

Ersin ALOK              Fotoğraf Sanatçısı, FOTOGEN – TR

İbrahim ZAMAN       Fotoğraf Sanatçısı – TR

İlyas GÖÇMEN       (AFIAP), Fotoğraf Sanatçısı, İFSAK – TR

Nurullah GENÇ       (AFIAP), Prof. Dr. Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı, TCMB Temsilcisi – TR

Tekin ERTUĞ          Fotoğraf Sanatçısı, FSK – TR

 

Jüri en az 5 üye ile toplanır.

 

 

Yedek Üyeler:

Firdevs SAYILAN    (AFIAP), Fotoğraf Sanatçısı, FOTOGEN – TR

Yücel DEMİR           (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı, FSK – TR

 

Salon Başkanı:

Yücel DEMİR           (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı, FSK – TR

E-posta: ydemir@yahoo.com

GSM: +90 532 768 38 43

 

TFSF temsilcisi:

Necip EVLİCE, TFSF Başkanı

E-posta: nevlice@hotmail.com

GSM: +90 532 291 78 96

 

Ödüller:

Birincilik                                                                                 FIAP Altın Madalya +15.000.- TL

İkincilik                                                                              FIAP Gümüş Madalya +10.000.- TL

Üçüncülük                                                                           FIAP Bronz Madalya   +5.000.- TL

FIAP Mansiyon (6 adet)                                                                                            2.000.- TL

TCMB Özel Ödülü (Türkiye’de çekilen bir fotoğrafa verilecektir.)                            2.000.- TL

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (ödül + sergileme) alan fotoğrafçıya verilecektir.)

Sergileme (En fazla 100 adet):                                                                                   250.- TL

 

Yarışma Sekretaryası/İletişim:

Ferhat Can SARIKOÇ (TFSF)

E-posta: ofis@tfsf.org.tr

GSM: +90 506 831 99 48

 

Suna ARMOŞ (TCMB)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara-TÜRKİYE

E-posta: suna.armos@tcmb.gov.tr

GSM: +90 532 727 47 72

 

Organizasyon Komitesi:

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından TFSF/PAFT 2017-026 ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından FIAP 2017-331 numara ile onaylanmıştır.

Ödül ve sergilemeler FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

(FIAP 2017-331)

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

(TFSF/PAFT 2017-026)