Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-037 T.C Gümüşhacıköy Belediyesi 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması ''Benim Gözümden Gümüşhacıköy'' - SKT: 04.08.2017  

Düzenleyen Kurum
Gümüşhacıköy Belediyesi
TFSF Onay No
2017-037
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
13.02.2017
Son Katılım Tarihi
04.08.2017
Seçici Kurul Toplanması
11.08.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
15.08.2017
İlgili Kişi
Burcu GÖZE
Tfsf Temsilcisi
Hüseyin SARI
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

T.C
Gümüşhacıköy Belediyesi
1.Ulusal Fotoğraf Yarışması “Benim Gözümden Gümüşhacıköy”
Şartnamesi

 

KONU

Gümüşhacıköy Belediyesi; “Benim Gözümden Gümüşhacıköy” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.

 

 AMAÇ

Tarihsel, kültürel, mekânsal zenginlikleri ile birey ve toplum yaşamlarından kesitleri ön plana çıkarma amaçlanmaktadır. Tarihi ve doğal güzellerinin yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen birçok tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerinin ortaya çıkarmak, tanıtmak, ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak, bölgeye ait yöresel yemekler, tarım, hayvancılık, gelenekler, halk oyunları, düğünler, asker eğlenceleri, kına geceleri gibi kültürel öğeleri hatırlatan fotoğrafları konu almaktadır.

“Benim Gözümden Gümüşhacıköy” fotoğraf yarışması ile fotoğraf tutkunlarını Gümüşhacıköy’ün keşfedilmeyi bekleyen doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile buluşturmak ve fotoğraf sanatı aracılığı bu güzellikleri ön plana çıkarmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca bu etkinlik aracılığı ile fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunulurken yarışmada seçilen fotoğraflarla Gümüşhacıköy’ün tanıtımı için arşiv oluşturulacaktır.

 

 YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi ile 1. derece yakınları dışında, 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. TFSF kısıtlamalılar listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

 

  YARIŞMAYA KATILACAK FOTOĞRAFLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1- Yarışma tek kategorilidir: Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz.

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3- Yarışmacılar yarışmaya, Gümüşhacıköy’de çekilmiş en çok 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilirler.

4- Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi belirgin biçimde ana unsuru değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir. Bu konuda jüri üyelerinin takdiri esastır.

5- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

6- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

7- Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın herhangi bir yarışmada sergileme almış, yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmemektedir.

8- Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

9- TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

10- Yarışma sonuçları Gümüşhacıköy Belediyesi’nin http://www.gumushacikoy.bel.tr ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

11- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

12- Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

TELİF (KULLANIM) HAKLARI

  • Gümüşhacıköy Belediyesi’nin Hak ve Sorumlulukları:
  • Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Gümüşhacıköy Belediyesi’ne ait olacaktır.
  • Gümüşhacıköy Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
  • Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara, TFSF’ye ve fotoğraf sanatı derneklerine ve Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet gönderilecektir.
  • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların T.C. Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle gerek duyduğu taktirde T.C. Gümüşhacıköy Belediyesi ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

 

B-     Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

1- Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Gümüşhacıköy Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Gümüşhacıköy Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek aynı şartlarda satın alabilir.

2- Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

3- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

4- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

5- Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mb’den az olmayacak şekilde Eser Sahipleri tarafından Gümüşhacıköy Belediyesi’ne teslim edilecektir.

6- Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Gümüşhacıköy Belediyesi web sitesi http://www.gumushacikoy.bel.tr ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org sitelerinde ve sosyal medya (facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2017’de bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan eserler Gümüşhacıköy Belediyesi’nce farklı organizasyonlarda sergilenebilecektir.

7- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

 

FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ

1- Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.

2- Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.

3- Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.

4- Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.

5- Yarışmaya katılacak dijital (sayısal) fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7- 12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

6- Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

7- Ülke Kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz (Dijital) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

8- İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

İsimlendirme:

  • Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
  • Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi)).
  • Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
  • Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının 1 no’lu ”Kaybolmayan Değerler” adlı fotoğrafının ismi; “TRomeryD1_kaybolmayan_degerler” veya 2 no’lu “Gümüşhacıköy yolları” adlı eseri için isimlendirme “TRomeryD2_gumushacikoy_yollari” gibi olur.

9- Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.

10- İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

11- Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Gümüşhacıköy Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

12- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi'nde belirtilen düzenlemeler ile Gümüşhacıköy Belediyesi Yarışma Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.

 ÖDÜL ve SERGİLEMELER

Birincilik                                                                          2.000.- TL

İkincilik                                                                            1.500.- TL

Üçüncülük                                                                      1.000.- TL

Mansiyon (1 adet)                                                            500.- TL

Gümüşhacıköy Belediyesi Özel Ödülü (1 adet)               500.- TL

Sergileme (En fazla 20 adet)                                           200.- TL

 

 YÜRÜTME

İşbu Şartname hükümlerini Gümüşhacıköy Belediyesi yürütecektir. Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarası ve/veya Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

 

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Zehra ÖZYOL                          Gümüşhacıköy Belediye Başkanı

Fevzi ALPASLAN                     Fotoğraf Sanatçısı

Yaşar ÇOŞKUN                       Fotoğraf Sanatçısı

Ömer GEMİCİ                          Fotoğraf Sanatçısı

Ahmet BOZKURT                    Fotoğraf Sanatçısı

Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Hüseyin SARI

 

 YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlama Tarihi                  : 13.02.2017

Son Katılım Tarihi                            : 04.08.2017 Cuma saat 23.00 (TSI)

Jüri Toplantı Tarihi                           : 11.08.2017

Sonuçların Duyurulması                  : 15.08.2017

Ödül Töreni ve Sergileme Tarihi: Gümüşhacıköy Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.

 

 SON HÜKÜMLER

1- Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF tarafından TFSF 2017-037 numara ile onaylanmıştır.

2- Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

3- Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.

4- Yüklenen fotoğraflardan ödül, sergileme al(a)mayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraf dosyaları Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinir.

5- Yarışmada fotoğraf(lar)ı ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan ilçemiz dışındaki yarışmacıların ödülleri adreslerine gönderilecektir.

6- Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi durumunda, iptal durumu T.C. Gümüşhacıköy Belediyesi’nin www.gumushacikoy.bel.tr ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme yapmak suretiyle duyurulacaktır.

 

 İLETİŞİM/YARIŞMA SEKRETERYASI

Yarışma Koordinatörü: Burcu GÖZE (Gümüşhacıköy Belediyesi Mali Hizmetler Müd.)

Sekreter: Eren ORUÇ (Gümüşhacıköy Belediyesi Halkla İlişkiler )

Adres: Hacıyahya Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 3 Gümüşhacıköy/Amasya

Tel:  0358 717 10 04

Fax: 0358 717 13 53

E-posta: burcugozee@gmail.comgumushacikoybelediyesi@gumushacikoy.bel.tr