Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-022 Edirne Belediyesi 18. Kırkpınar Ulusal Fotoğraf Yarışması - SKT: 19.05.2017  

Düzenleyen Kurum
Edirne Belediyesi
TFSF Onay No
2017-022
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
02.01.2017
Son Katılım Tarihi
19.05.2017
Seçici Kurul Toplanması
26.05.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
26.05.2017
İlgili Kişi
Selim BİLGİNKAYA
Tfsf Temsilcisi
Ahmet AKIN
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  

EDİRNE BELEDİYESİ
18. Kırkpınar Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

 

KONU VE AMAÇ: Kırkpınar; ağası, başpehlivanı, cazgırı, davulcuları, zurnacıları, güreşleri, galibi, mağlubu, bezcisi, yağcısı, peşrevi, altın kemeri, çevirmecisi, seyircisiyle ve pek çok fotoğrafik öğeleri ile hayal edilemeyecek kadar bir kültür iklimidir. Bu kültürün bütün değerleri yarışmanın konusu olabilir.

 

ORGANİZASYON:

“18. Kırkpınar Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Edirne Belediyesi tarafından organize edilmektedir ve yürütücülüğü de Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

 

KATEGORİ/BÖLÜMLER:

“18. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması”, Sayısal (dijital) kategoride; Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlü olarak yapılacaktır.

 

KATILIM ŞARTLARI:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışmamıza, seçici kurul üyeleri; Edirne Belediye Başkan, Başkan Yardımcıları ve Edirne Belediye Başkanlığı çalışanları ile TFSF temsilcisi ve birinci dereceden yakınları dışında 18 yaş ve üzeri profesyonel veya amatör tüm fotoğraf severler katılabilir.
 3. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların “Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası” içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Eserler belge niteliği taşıdığından katılım formuna mutlaka çekildiği tarih yıl olarak belirtilecektir.
 4. Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile yarışmaya katılabilecektir.
 5. Keskinlik, kontrast, saturasyon, ışık ve renk ayarları gibi basit müdahaleler yapılabilir. Fotoğrafın orijinal olması ve dijital ortamda belgesel yapısının değiştirilmemiş olması gerekmektedir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 6. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır.
 7. Daha önceki yıllarda yapılan Kırkpınar Fotoğraf Yarışmalarında sergileme almış fotoğraflar bu yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 8. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 9. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 10. Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
 11. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 12. Sergi açılışı ve ödül töreni ile ilgili açıklama, Kırkpınar Haftası Programı belirlendikten sonra katılımcılara ayrıca bildirilecektir.
 13. Yarışma sonunda dereceye giren eserlerden oluşan bir katalog basılacak ve katılımcılara, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na, TFSF ve üye derneklere gönderilecektir.
 14. Planlanan sergi için ödül ve sergileme alan fotoğrafların basım ve çerçevelendirmesi T.C. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
 15. Yarışma sonunda tüm katılımcılara “Teşekkür Belgesi” düzenlenip gönderilecektir.

 

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:

 • Yarışmada ödül ve sergileme alan/satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte T.C. Edirne Belediye Başkanlığı’na ait olacaktır. Bu eserler T.C. Edirne Belediye Başkanlığı’nın arşivinde saklanacaktır. Ödül ve sergileme alan/satın alma uygulanan eserler T.C. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından kitap, katalog, reklam, broşür, web sayfası, resmi sosyal medya hesapları ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda T.C. Edirne Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 • Edirne Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan/satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Fotoğraflar bastırıldıktan sonra T.C. Edirne Belediye Başkanlığı arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışma sonuçları Edirne Belediyesi’nin http://www.edirne.bel.tr , TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ ile Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği'nin www.efod.org.tr web sayfalarında duyurulacaktır.
 • Ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfasında ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında yayınlanacak, ayrıca TFSF yayını Almanak 2017’de yer alacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleyici Kurum ve TFSF YK kararı geçerlidir.
 • TFSF online yarışmalar web sayfasına üye olarak yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

 

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

b) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak  http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresinden yüklenecektir.

c) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.

d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

f) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Dijital (Sayısal) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İSİMLENDİRME:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi.

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının 2016’da çektiği “Kırkpınar Ağası” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_kirkpinar_agasi_2016” olabilir.

g) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 1 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

h) Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir. Fotoğraf üzerinde tarih, isim, imza gibi işaretler bulunmamalıdır.

i) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde  onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

j) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için T.C. Edirne Belediye Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.

 

SEÇİCİ KURUL:

Recep GÜRKAN                             Edirne Belediye Başkanı - Fotoğraf Sanatçısı

Çiğdem GEGEOĞLU                      Edirne Belediye Başkan Yardımcısı

Ahmet TAŞÇI                                  Kırkpınar Baş Pehlivanı

Behiç GÜNALAN                            Fotoğraf Sanatçısı

Cengiz KARLIOVA                          Fotoğraf Sanatçısı

Serdar İYİİZ                                     Fotoğraf Sanatçısı, EFOD YK Başkanı

İlyas GÖÇMEN                               Fotoğraf Sanatçısı

 

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında jüri değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

 

TFSF Temsilcisi: Ahmet AKIN

 

ÖDÜLLER ve SERGİLEME:

Birincilik                                                            3.500.- TL

İkincilik                                                             3.000.- TL

Üçüncülük                                                        1.750.- TL

Edirne Belediyesi Özel Ödülü                         1.500.- TL

Mansiyon (3 adet)                                              750.- TL

Sergileme/Satın Alma (En fazla 33 adet)        150.- TL

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın Başlama Tarihi        : 02 Ocak 2017

Son Başvuru tarihi                      : 19 Mayıs 2017 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi     : 26 Mayıs 2017

Sonuçların Açıklanması              : 26 Mayıs 2017

Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl    : 10-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 656.Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası

 

YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:

Selim BİLGİNKAYA – Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür V.

E-posta: basinmd@edirne.bel.tr – edirnebelediyesi@gmail.com

Telefon: 0284 214 80 62

GSM: 0533 484 85 63

 

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2017-022 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.