Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-023 MAÇKA BELEDİYESİ 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması – 2017 - SKT: 29.01.2017  

Düzenleyen Kurum
MAÇKA BELEDİYESİ
TFSF Onay No
2017-023
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
15.12.2016
Son Katılım Tarihi
29.01.2017
Seçici Kurul Toplanması
04.02.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
06.02.2017
İlgili Kişi
Tolga KARAKURUM
Tfsf Temsilcisi
Abdullah SEZGİN
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  

MAÇKA BELEDİYESİ 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması – 2017
Şartnamesi

 

1- Yarışmanın Adı:

“Dört Mevsim Maçka”

 

2- Yarışmanın Konusu ve Amacı:

Türkiye’nin ve Trabzon’un en önemli turizm ilçesinden biri olan Maçka’nın tarihi ve doğal güzellikleri ile yaşam alanlarını belirleneceği fotoğraflar.

 

3- Yarışma Organizasyonu:

“Maçka Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Maçka Belediyesi tarafından organize edilmektedir. Yürütücülüğü, Maçka Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

 

4- Bölümler:

Yarışma, Sayısal (dijital) kategoride ve tek bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

5- Yarışma Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her katılımcı en fazla sayısal (dijital) 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma; Maçka Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Maçka Belediyesi; ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışma sonucu Maçka Belediyesi’nin http://www.macka.bel.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde duyurulacaktır.

 

6- Telif (Kullanım) Hakkı:

 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğrafların Maçka Belediyesi ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Maçka Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Maçka Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Maçka Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir (Çoklu fotoğrafla (kolaj) afiş hazırlanması durumunda isim kullanılamamaktadır). Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alan ve sergilenmeye değer görülen eserler kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar bir albümde toplanacak ve bu albüm ödül alan katılımcılara, TFSF ve üye dernekler ile Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer tane gönderilecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar http://www.macka.bel.tr  ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde, sosyal medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleyici Kurum ile TFSF YK kararı geçerlidir.
 • TFSF online yarışmalar web sayfasına üye olarak yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

 

7- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi yalnızca http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi.

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_cinar_alti” veya “TRomeryD2_meydan” gibi…

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Maçka Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

8- Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Ali KAHVECİ                               Fotoğraf Sanatçısı, Foto Forum Başkanı

Ecz. Koray KOÇHAN                 Maçka Belediye Başkanı

Metin ÖZTÜRK                           Fotoğraf sanatçısı

Mustafa Reşat SÜMERKAN      Fotoğraf Sanatçısı, KTÜ Emekli Öğretim Üyesi

Selman UZUN                            Fotoğraf sanatçısı

 

Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.

 

TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN

 

9- Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi           : 15 Aralık 2016

Son Başvuru Tarihi                          : 29 Ocak 2017 Pazar saat: 23.00 (TSI)

Jüri Toplantı Tarihi                           : 04 Şubat 2017 Cumartesi

Sonuç Bildirim Tarihi                       : 06 Şubat 2017 Pazartesi

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi             : 15 Şubat 2017 Çarşamba

 

10- Ödüller:

Birincilik Ödülü                                             3000.- TL

İkincilik Ödülü                                               2000.- TL

Üçüncülük Ödülü                                         1000.- TL

Maçka Belediyesi Özel Ödülü                      1000.- TL

Mansiyon (5 adet)                                          500.- TL

Sergileme (En fazla 30 adet)                         150.- TL

 

11- Yarışma Sekretaryası/İletişim:

Maçka Belediyesi – Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Atatürk Caddesi Merkez, Maçka / TRABZON

İlgili        : Tolga KARAKURUM

İrtibat     : 0462 512 10 06 (Dahili 142) Cep: 0532 621 96 01

E-posta  : tolgakarakurum@macka.bel.tr / Turkwar@hotmail.com

 

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2017-023 numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

(TFSF 2017-023)