Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2017-009 Amasya Belediyesi 8. Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması - SKT: 11.04.2017  

Düzenleyen Kurum
Amasya Belediyesi
TFSF Onay No
2017-009
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
03.09.2016
Son Katılım Tarihi
11.04.2017
Seçici Kurul Toplanması
15.04.2017
Sonuç Bildirim Tarihi
17.04.2017
İlgili Kişi
Osman TOPAL
Tfsf Temsilcisi
Ömer GEMİCİ
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  

Amasya Belediyesi
8. Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

 

Birinci Bölüm

KONU

Amasya Belediyesi, Türk Fotoğraf Sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra Amasya’nın tarihi ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan bir yelpazede “Keşfedilmemiş Amasya” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.

 

AMAÇ

Amasya tarihi serüveni içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış aynı zamanda bu medeniyetlerin izlerini hâlâ bünyesinde korumayı başarmış ender şehirlerden birisidir. Amasya bu medeniyetlerin bizlere bırakmış olduğu bu eşsiz eserlerin yanı sıra birçok da doğal güzellikleri bünyesinde barındırma özelliğine de sahip bir şehirdir.

Amasya özellikle şehir merkezinde bulunan bu tarihi ve doğal güzellerinin yanı sıra merkezin dışında da bünyesinde keşfedilmeyi bekleyen birçok tarihi, kültürel ve tabiat güzellikleri ile çevrelenmiştir. Herkes tarafında çok da bilinmeyen ve keşfedilmeyi bekleyen bu güzelliklerin ortaya çıkarılması ve tanınması bu yılki yarışmamızdaki öncelikli hedefimizdir.

Amasya Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz bu yarışmayla siz değerli fotoğraf tutkunlarını Amasya’nın keşfedilmeyi bekleyen doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile buluşturmak ve fotoğraf sanatı aracılığı bu güzellikleri dünya gündeminde ön plana çıkarmayı hedeflemekteyiz.

 

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi ile 1. derece yakınları dışında, 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. TFSF kısıtlamalılar listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

 

İkinci Bölüm

YARIŞMAYA KATILACAK FOTOĞRAFLARDA ARANACAK NİTELİKLER

 1. Yarışma tek kategorilidir: Dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz.
 2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Yarışmacılar yarışmaya, Amasya’da çekilmiş en çok 4 (dört) adet dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilirler.
 4. Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi belirgin biçimde ana unsuru değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir. Bu konuda jüri üyelerinin takdiri esastır.
 5. Yarışmaya; daha önce yapılan Amasya Belediyesi Ulusal Cavit Öztürk fotoğraf yarışmalarında ödül ve sergileme almış ya da aynı eserin kadraj farklılığı ile başkalaştırılmış bölümleriyle yarışmaya katılma kural ihlali sayılır.
 6. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 7. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 8. Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 9. Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen Yarışma koşullarına uymayı Kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar Yarışma dışı bırakılır.

 

Üçüncü Bölüm

FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ

 1. Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
 2. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
 3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 4. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
 5. Yarışmaya katılacak dijital (sayısal) fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 6. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 7. Ülke Kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz (Dijital) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 8.  İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

İsimlendirme:

 • Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 • Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya omey veya oeyil gibi).
 • Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital> D).
 • Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin; “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının ”Vav’ın Tılsımı” adlı 1 no’lu fotoğrafının ismi; “TRomeryD1_vavin_tilsimi” olur.
 1. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
 2. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 3. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Amasya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 4. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi'nde belirtilen düzenlemeler ile Amasya Belediyesi Yarışma Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.

 

Dördüncü Bölüm

TELİF (KULLANIM) HAKLARI

 • Amasya Belediyesi’nin Hak ve Sorumlulukları:
 • Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Amasya Belediyesi’ne ait olacaktır.

Amasya Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

 • Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Amasya Belediyesi tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve fotoğraf sanatı derneklerine birer adet gönderilecektir.

 

 • Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:
 1. Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Amasya Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Amasya Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek aynı şartlarda satın alabilir.
 2. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 3. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 4. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 5. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mb’den az olmayacak şekilde Eser Sahipleri tarafından Amasya Belediyesi’ne teslim edilecektir.
 6. Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Amasya Belediyesi web sitesi http://www.amasya.bel.tr ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org sitelerinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2017’de bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan eserler Amasya Belediyesi’nce farklı organizasyonlarda sergilenebilecektir.

 

ÖDÜLLER

Birincilik                                                                 5000.- TL

İkincilik                                                                   3500.- TL

Üçüncülük                                                              2500.- TL

Mansiyon (3 adet)                                                  1000.- TL

Sergileme (35 adetten az olmamak kaydıyla)         100.- TL

Satın Alma (35 adetten az olmamak kaydıyla)       100.- TL

 

YÜRÜTME

İşbu Şartname hükümlerini Amasya Belediyesi yürütecektir. Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Amasya Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarası ve/veya Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

Gönderim bedelleri yarışmacılara ödenen net ücret üzerinden kesilecektir.

 

Beşinci Bölüm

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ (soyadına göre alfabetik sırayla)

Osman AKBAŞ                      Amasya Belediye Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Adnan ATAÇ           Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) Onur Üyesi

Sema Aynur EVREN             Fotoğraf Sanatçısı

Vedat OSMANOĞLU            Fotoğraf Sanatçısı

Hasan VARIŞ                         Fotoğraf Sanatçısı

 

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi                       : 11.04.2017 Salı saat 23.00 (TSI)

Jüri Toplantı Tarihi                      : 15.04.2017 Cumartesi

Sonuçların Duyurulması             : 17.04.2017 Pazartesi

Ödül Töreni ve Sergileme Tarihi : Amasya Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.

 

SON HÜKÜMLER

 1. Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF tarafından TFSF 2017-009 numara ile onaylanmıştır.
 2. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
 3. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.
 4. Yüklenen fotoğraflardan ödül, sergileme al(a)mayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraf dosyaları Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinir.
 5. Belirtilen tarihte toplanacak Seçici Kurul üyelerine Amasya Belediyesi tarafından kişi başına mansiyon ücreti tutarında Jüri ücreti ayrıca jüri üyeleri ile TFSF temsilcisinin Ulaşım, Konaklama ve Ağırlama giderleri Amasya Belediyesi tarafından karşılanır (Seçici kurul üyelerine verilecek ücret Belediye temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Başkan Yardımcısı’na verilmez).
 6. Seçici Kurul üyeleri ve TFSF temsilcisinin Amasya’da gerçekleştirilecek olan Ödül törenine de katılmak istemeleri halinde ulaşım ve konaklama masrafları Amasya Belediyesi tarafından karşılanır.
 7. Yarışmada fotoğraf(lar)ı ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan ilimiz dışındaki yarışmacıların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Ödül almaya hak kazanıp törene iştirak etmek isteyen yarışmacıların Ulaşım, Konaklama ve Ağırlama masrafları Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır (Yarışmacıların beraberinde getirdikleri misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır).
 8. Ulaşım masrafları için (otobüs) bileti gidiş-dönüş olarak resmi rayiç bedeller dikkate alınacaktır. Konaklamalar Belediyemizin daha önce belirlemiş olduğu yerlerde yapılacaktır.

 

İLETİŞİM/YARIŞMA SEKRETERYASI

Yarışma Koordinatörü: Osman TOPAL

Amasya Belediyesi 8. Ulusal Cavit ÖZTÜRK Fotoğraf Yarışması

Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Binası

55 Evler Mah. Mehmet Varinli Cad. No: 95-101

05100 AMASYA

Tel: 0358 212 01 27

Santral: 0358 212 01 28 (Dahili: 314)

E-posta :yarisma@amasya.bel.tr